Pieśni patriotyczne „Solidarność”

Pieśni patriotyczne wielogłosowe „Solidarność”
powstałe w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia
                          / 1979 – 1989 /
Poniżej wymienione PIEŚNI PATRIOTYCZNE -  WIELOGŁOSOWE „SOLIDARNOŚĆ” zostały napisane i  nagrane na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Były to lata tryumfu „Solidarności” i jej niszczenia po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku przez polskich komunistów.
Jako kilkuminutowe „brzmienia ojczyźniane” zostały dołączane do nagranych przemówień Ojca św. Jana Pawła II i Polaków, a następnie poza granicami kraju powielane w tysiącach egzemplarzy na płytach gramofonowych i kasetach magnetofonowych wwożonych na terytorium Polski.
Treści patriotyczne – marzenia - „Solidarności”- przygotowywali i nagrywali artyści Królewskiego Miasta Krakowa czyniąc to bezinteresownie w hołdzie Ojcu św. Janowi Pawłowi II, jak często mówili „Piotrowi” naszych czasów.
Wszystkie te unikalne opracowania drugiego obiegu, zakazane nagrania pieśni patriotycznych wielogłosowych „Solidarność”, wprowadzają nas w historyczne dzieje zmagań Polaków: o istnienie Suwerennego Niepodległego Państwa Polskiego na mapie europy i świata, i o pamięć wartości chrześcijańskich naszych Ojców i Praojców, które były ostoją tożsamości i trwania poprzez wieki Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej.
Prawda i pamięć w szczególny sposób kierują moją wdzięczność za odwagę, za pracę, za zmagania patriotyczno-artystyczne: Tadeuszowi Malakowi – aktorowi, Bogusławowi Grzybkowi-kierownikowi muzycznemu, Jerzemu Enzingerowi-inżynierowi nagrań dźwiękowych na taśmach magnetofonowych.
Dziękuję staropolskim słowem mówiąc „Szczęść Boże” i „Bóg Zapłać” wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania nagrań wymienionych tytułów pieśni patriotycznych wielogłosowych „Solidarność”.

I - PIERWSZA - przygotowałem do Internetu 27 listopada 2011 roku

Pierwsza Pieśń religijno-patriotyczna wielogłosowa „Solidarność”
POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ /nagranie-płyta gramofonowa album 1983 r. /
Pieśń trwogi
Najstarsza zachowana modlitwa chrześcijańska, maryjna, pochodząca z III wieku.
Kompozycja, napisana do słów modlitwy, składa się z czterech części.
Pomiędzy częściami muzycznymi znajdują się dodane teksty recytowane polskich wieszczów Kamila Cypriana Norwida, Wincentego Pola i Juliusza Słowackiego.

Wykonawcy – artyści Królewskiego Miasta Krakowa
Tadeusz Malak, aktor - recytacja tekstów dodanych
Elżbieta Towarnicka,  śpiew - solo sopran
Adam Krużel,  śpiew - solo baryton
„Organum” Akademicki Chór Mieszany
„Pro MusicaMłodzieżowy chór mieszany i zespół instrumentalny
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
Bogusław Grzybek, dyrygent - przygotowanie muzyczne
Jerzy Enzinger,  inżynier dźwięku - utrwalenie na taśmie magnetofonowej

Kompozycja nagrana na płycie gramofonowej album z tekstem dodanym
600 LAT 1382 – 1982 JESTEŚ Z NAMI - POD TWOJĄ OBRONĘ / wyd. maj 1983 /

Aby posłuchać
kliknij na historyczne zdjęcie

 

II - DRUGA - przygotowałem do Internetu 28 listopada 2011 r

Druga Pieśń patriotyczna wielogłosowa „Solidarność
PIEŚŃ NIEDORYCH SYNÓW  /nagranie- płyta gramofonowa wydana w 1981 roku /
Pieśń „ Abyśmy w Tobie umierać pragnęli”.
Wielozwrotkowy wiersz Czesława Miłosza
Kompozycja – opracowane muzycznie słowa pierwszej zwrotki występują jako wielodźwiękowy łącznik pomiędzy pozostałymi zwrotkami, które są recytowane.

Wykonawcy – artyści Królewskiego Miasta Krakowa
Tadeusz Malak,  aktor -  recytacja poszczególnych zwrotek całego wiersza
Ewa Kowalczyk,  śpiew - solo sopran
Mariola Kowalczyk,  śpiew - solo alt
Marek Krzywoń,  śpiew - solo tenor
Władysław Dylągśpiew -  solo bas
Za oficjalnym zezwoleniem dyrektora Aleksandra Tippe
„Pro Musicamłodzieżowy chór mieszany oraz młodzieżowy zespół instrumentalny
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
Im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
Bogusław Grzybek,  dyrygent - kierownictwo muzyczne
Jerzy Enzinger,  reżyser dźwięku – nagranie na taśmę magnetofonową

Kompozycja została nagrana na płycie gramofonowej
GDZIE SŁOŃCE WSCHODZI / wydana wiosną 1981 roku /


Aby posłuchać
kliknij na historyczne zdjęcie

 

III - TRZECIA - przygotowałem do Internetu 3 grudnia 2011 roku.

Trzecia Pieśń religijno-patriotyczna wielogłosowa „Solidarność”
Kantata-VENIMUS VIDIMUS DEUS VICIT / płyta gramofonowa wyd. 1983 r./
Pieśń o zwycięstwie
Jan III Sobieski, KRÓL POLSKI, po zwycięstwie pod Wiedniem w 1683 roku w liście do papieża Innocentego XI pisze:
Venimus, vidimus, Deus vicit. – Zechciej, Wasza Świątobliwość, uniżenie proszę, przyjąć łaskawie oraz jako nowe świadectwo mego synowskiego uszanowania wiadomość o świetnym zwycięstwie użyczonym wczoraj przez Boski Majestat całemu Chrześcijaństwu, pod Wiedniem, gdzie mi się udało w paru wręcz chwilach zniszczyć przeważną część wojsk otomańskich, w liczbie 180 tysięcy wojowników.

Wyknawcy:
Zespół wokalno – instrumentalny z Krakowa
Stanisław Krawczyński,  dyrygent - przygotowanie muzyczne
Jerzy Enzinger,  reżyser dźwięku -  nagranie na taśmę magnetofonową

Kompozycja została nagrana na płycie gramofonowej album
VICTORIA POD WIEDNIEM 12.9.1683 / wyd. wrzesień 1983 /

 

Aby posłuchać
kliknij na historyczne zdjęcie

 

IV - CZWARTA - przygotowałem do Internetu 4 grudnia 2011 roku.   

Czwarta Pieśń patriotyczna wielogłosowa „Solidarność
ZAKLĘCIE – PIĘKNY JEST LUDZKI ROZUM I NIEZWYCIĘŻONY  / 1981 /
Pieśń „Piękny i Niezwyciężony”
Wiersz - Czesława Miłosza
Czesław Miłosz przekracza „żelazną kurtynę” i po trzydziestu latach w roku 1981 przybywa do Polski, aby w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odebrać doktorat honoris causa. Stało się to możliwe dzięki powstaniu „Solidarności” jednoczącej miliony Polaków
w duchu wyzwoleńczo – narodowym, jako sprzeciw i walka wobec totalitarnego reżimu komunistycznego w Polsce.

„W ciągu tych wszystkich miesięcy, które nas dzielą od sierpnia, zastanawiałem się, myślałem, co się stało !?  I doszedłem do wniosku, że stała się rzecz bardzo wielka dotycząca mojego zawodu, mianowicie dotycząca użytku słów. Wiek dwudziesty, to jest wiek, który wynalazł sposób jak wypatrzać najprostsze słowa, jak nadawać słowom sens odwrotny od tego, który jest im właściwy. Państwo monopolizujące władzę nad słowami jest fenomenem dwudziestego wieku. To co się stało w Polsce – stało się nadanie z powrotem zwyczajnego, ludzkiego sensu słowom”.
Słowa Czesława Miłosza, które powiedział 12.06.1981
 na Dziedzińcu KULu, do przedstawicieli „Solidarności”
 przybyłych z całej Polski.

Wykonawcy
Czesław Miłosz,  poeta - autorska recytacja całego wiersza w Lublinie w 1981 roku.
Elżbieta Towarnicka – solo sopran
Adam Krużel – solo baryton
Za oficjalnym zezwoleniem dyrektora Aleksandra Tippe
„Pro Musicamłodzieżowy chór mieszany oraz młodzieżowy zespół instrumentalny
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
Im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
Bogusław Grzybek – kierownictwo muzyczne
Edward Kulka – reżyser dźwięku – nagranie na taśmę magnetofonową

Kompozycja została nagrana na płycie gramofonowej album
CZESŁAW MIŁOSZ W LUBLINIE 10-12, VI ,1981 / wyd. latem 1981 /


Aby posłuchać
kliknij na historyczne zdjęcie

 

V - PIĄTA - przygotowałem do Internetu 5 grudnia 2011 roku

Piąta Pieśń patriotyczna wielogłosowa „Solidarność”
KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ CZŁOWIEKA PROSTEGO /płyta gramofonowa 1981
 Pieśń „Spisane będą czyny i rozmowy”.

Wiersz – Czesława Miłosza

Po trzydziestu latach, Czesław Miłosz wraca do Polski, aby w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1981 roku, odebrać doktorat honoris causa. Stało się to możliwe, dzięki wyzwoleńczemu duchowi milionów Polaków zjednoczonych pod imieniem „SOLIDARNOŚĆ”.
„W ciągu tych wszystkich miesięcy, które nas dzielą od sierpnia, zastanawiałem się, myślałem, co się stało !?  I doszedłem do wniosku, że stała się rzecz bardzo wielka dotycząca mojego zawodu, mianowicie dotycząca użytku słów. Wiek dwudziesty, to jest wiek, który wynalazł sposób jak wypatrzać najprostsze słowa, jak nadawać słowom sens odwrotny od tego, który jest im właściwy. Państwo monopolizujące władzę nad słowami jest fenomenem dwudziestego wieku. To co się stało w Polsce – stało się nadanie z powrotem zwyczajnego, ludzkiego sensu słowom”.
Słowa Czesława Miłosza, które powiedział 12.06.1981
 na Dziedzińcu KULu, do przedstawicieli „Solidarności”
 przybyłych z całej Polski.

 

Wykonawcy
Czesław Miłosz,  poeta -  autorska recytacja
Elżbieta Towarnicka,  śpiew - solo sopran
Adam Krużel,  śpiew - solo baryton
Za oficjalnym zezwoleniem dyrektora Aleksandra Tippe
„Pro Musicamłodzieżowy chór mieszany oraz młodzieżowy zespół instrumentalny
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
Im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
Bogusław Grzybek,  dyrygent  - kierownictwo muzyczne
Edward Kulka,   reżyser dźwięku – nagranie na taśmę magnetofonową

Kompozycja została nagrana na płycie gramofonowej album
CZESŁAW MIŁOSZ W LUBLINIE 10-12, VI ,1981 / wyd. latem 1981 /

Aby posłuchać
kliknij na historyczne zdjęcie

 

VI -  SZÓSTA  - przygotowałem do Internetu 6 grudnia 201 roku

Szósta Pieśń religijno – patriotyczna „Solidarność”
OJCZYZNO MA, TYLE RAZY WE KRWI SKĄPANA / płyta gramofonowa album 1994/ Pieśń „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana…”
Słowa i muzyka: ks. Karol Dąbrowski

Msze św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu w każdą ostatnia niedziele miesiąca, zainicjował ks. prałat Teofil Bogucki.
W 1982 r. ks. prałat Bogucki przekazał odprawianie Mszy św. za Ojczyznę ks. Jerzemu Popiełuszce, który w tę narodową modlitwę włączał cierpienia wszystkich Polaków.

Fragment homilii wygłoszonej podczas mszy św. 26.08.1984 r. na Żoliborzu w Warszawie,
która w całości została nagrana na płycie gramofonowej album SMIERĆ
„Dzisiaj, w 4. rocznicę powstania „Solidarności”, mamy obowiązek szczegółowiej przywołać w naszej pamięci nastroje tamtych gorących sierpniowych dni. Dni, w których z troski o dom ojczysty, w bólu i niepokoju serca, w umęczeniu fizycznym i duchowym, na klęczkach, z różańcem w ręku, na klęczkach przy polowych ołtarzach, z patriotycznymi i religijnymi pieśniami na ustach, w rozpaczliwym wołaniu robotników o godność człowieka i  pracy, z poparciem inteligencji i świata kultury rodziła się solidarność polskiego narodu”.

Ks. Jerzy zawsze dbał o godną, staranną oprawę artystyczną liturgii. Zapraszał aktorów scen warszawskich, którzy czytali lekcje z Liturgii Słowa, a po Komunii św. – patriotyczne wiersze Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Marii Konopnickiej. Do tematów kazań zawsze nawiązywały dekoracje w prezbiterium.

Wspólny śpiew uczestniczących we mszy św. za Ojczyznę na Żoliborzu w Warszawie

Pieśń OJCZYZNO MA została nagrana na płycie gramofonowej album
ŚMIERĆ – BÓG HONOR OJCZYZNA / wyd. listopad 1984 /

Aby posłuchać
kliknij na historyczne zdjęcie

 

VII -  SIÓDMA   - przygotowałem do Internetu 7 grudnia 2011 roku

Siódma Pieśń religijno-patriotyczna wielogłosowa „Solidarność”
CZEMU NIE W CHÓRZE?  Śpiewają wciąż wybrani / maj 1982 /
Pieśń „Jam widział krew!”

Wykonawcy – a cappella - młodzi artyści Królewskiego Miasta Krakowa
Elżbieta Towarncka,  śpiew  - solo sopran
Janusz Wenz,  śpiew -  solo tenor
„Pro Musica” – młodzieżowy zespół wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej
II stop. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
Bogusław Grzybek,  dyrygent – przygotowanie muzyczne
Jerzy Enzinger,  operator dźwięku – utrwalenia na taśmie magnetofonowej
 

Kompozycja została nagrana na płycie gramofonowej i kasecie magnetofonowej
600 LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI-MATKO MOJEJ OJCZYZNY /wyd. maj 1982/
Wydanie wymienionego tytułu w kilku tysiącach egzemplarzy poza granicami kraju nastąpiło podczas trwania historycznych wydarzeń stanu wojennego  wprowadzonego na terytorium Polski 13 grudnia 1981 roku. Były to dni, trwogi, walk ulicznych, więzień, internowań, ofiar śmiertelnych wielu niewinnych współziomków, setki tysięcy obywateli polskich opuszczających terytorium PRL- u

Aby posłuchać
kliknij na historyczne zdjęcie