Fundacja „MUSICA SOLI DEO”

Szanowni Państwo

Strona internetowa www.wincentyzkrakowa.pl, stanowi darmowy, swobodny oraz  nieograniczony czasem dostęp do wszystkich patriotycznych i historycznych „TREŚCI” , które zostały utrwalone na płytach gramofonowych TYTUŁY WOLNOŚCI. Opisują one dramatyczne dzieje „Solidarności” lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

Fundacja „MUSICA SOLI DEO” umożliwia dobrowolne wsparcie finansowe określonej wyżej strony internetowej, a przede wszystkim daje możliwość finansowego wsparcia koncertowego prawykonania wybranej kompozycji ze zbiorów: „Partytury – nowe utwory muzyki poważnej ze słowem”, albo „Partytury – Pieśni patriotyczne „Solidarność”.
Wymienione zbiory partytur, znajdują się na stronie internetowej www.wincentyzkrakowa.pl, i obejmują szczegółowe opisy pojedynczych kompozycji - partytur oraz treści, do których poszczególne utwory muzyczne nawiązują.


Celami fundacji są:

  1. prowadzenie działalności dla ogółu społeczeństwa poprzez upowszechnianie przedsięwzięć z dziedziny kultury i sztuki w tym: dzieł muzyki poważnej, teatru, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i literatury;
  2. przybliżanie projektów kulturalnych i artystycznych o charakterze historyczno-wychowawczym dla wzbogacania obszaru kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. promowanie i wspieranie twórców dzieł artystycznych oraz ich wykonawców.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:          

  1. organizowanie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych takich jak koncerty, spektakle teatralne, widowiska, wystawy, prezentacje artystyczne;
  2. wspieranie lub wykonywanie nagrań audio i audio-wizualnych projektów kulturalnych i artystycznych;
  3. współpracę z mediami;
  4. współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i Unią Europejską w zakresie wymienionym w celach fundacji;
  5. poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów i mecenasów kultury wspierających realizację celów statutowych fundacji.

Konto bankowe

Fundacja „MUSICA SOLI DEO”
Millennium Bank:  93 1160 2202 0000 0001 1501 6880