Piąta Pieśń patriotyczna wielogłosowa „Solidarność”

KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ CZŁOWIEKA PROSTEGO  / wydana w 1982 roku /
Pieśń „Spisane będą czyny i rozmowy”.

Wiersz – Czesława Miłosza

Po trzydziestu latach, Czesław Miłosz wraca do Polski, aby w Lublinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1981 roku, odebrać doktorat honoris causa. Stało się to możliwe, dzięki wyzwoleńczemu duchowi milionów Polaków zjednoczonych pod imieniem „SOLIDARNOŚĆ”.
„W ciągu tych wszystkich miesięcy, które nas dzielą od sierpnia, zastanawiałem się, myślałem, co się stało !?  I doszedłem do wniosku, że stała się rzecz bardzo wielka dotycząca mojego zawodu, mianowicie dotycząca użytku słów. Wiek dwudziesty, to jest wiek, który wynalazł sposób jak wypatrzać najprostsze słowa, jak nadawać słowom sens odwrotny od tego, który jest im właściwy. Państwo monopolizujące władzę nad słowami jest fenomenem dwudziestego wieku. To co się stało w Polsce – stało się nadanie z powrotem zwyczajnego, ludzkiego sensu słowom”.
Słowa Czesława Miłosza, które powiedział 12.06.1981
 na Dziedzińcu KULu, do przedstawicieli „Solidarności”
 przybyłych z całej Polski.

 

Wykonawcy
Czesław Miłosz,  poeta - autorska recytacja całego wiersza w Lublinie w 1981 roku.
Elżbieta Towarnicka,  śpiew - solo sopran
Adam Krużel,  śpiew - solo baryton
Za oficjalnym zezwoleniem dyrektora Aleksandra Tippe
„Pro Musicamłodzieżowy chór mieszany oraz młodzieżowy zespół instrumentalny
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
Im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
Bogusław Grzybek,  dyrygent - kierownictwo muzyczne
Edward Kulka,  reżyser dźwięku – nagranie na taśmę magnetofonową

Który skrzywdziłeś -pieśń patriotyczna wielogłosowa „Solidarność”, jako siedmiominutowy odcinek muzyczny, została wydrukowana na długo-grającej płycie gramofonowej i kasecie magnetofonowej, obejmującej przemówienia i autorską recytację kilku wierszy poety.
CZESŁAW MIŁOSZ W LUBLINIE 10 – 12, VI, 1981 – DOKTOR HONORIS CAUSA
Krótki okres oddechu wolności, jaką wywalczyli Polacy zjednoczeni w wielomilionowym    ruchu społecznym „Solidarność”, zakończył stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku. Polacy – komuniści niszczyli i zakazywali wszystkiego, co nosiło znamiona wolności, prawdy i pamięci, karząc współobywateli - Polaków internowaniem, więzieniem, a także śmiercią.

 

 
Czesław Miłosz - Który Skrzywdziłeś
../../media/mp3/ktory_skrzywdziles_pp.mp3
Nagranie

Kompozycja – WincentyzKrakowa
1/ Opracowanie muzyczne – KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ
Tekst recytowany - mówi sam poeta CZESŁAW MIŁOSZ
Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

2/ Opracowanie muzyczne – KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ CZŁOWIEKA PROSTEGO
Tekst recytowany - mówi sam poeta CZESŁAW MIŁOSZ
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,

3/ Opracowanie muzyczne – KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ CZŁOWIEKA PROSTEGO
Tekst recytowany - mówi sam poeta CZESŁAW MIŁOSZ
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

4/ Opracowanie muzyczne – KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ CZŁOWIEKA PROSTEGO

 

Fragment pamięci z życiorysu Czesława Miłosza został utrwalony na unikalnej płycie gramofonowej album i kasecie magnetofonowej pod tym samym tytułem „CZESŁAW MIŁOSZ W LUBLINIE 10-12,VI,1981”. Wydałem je w tym samym roku dzięki życzliwej pomocy P. Norberta Wojciechowskiego i współpracy ludzi „Solidarności” pracujących na KUL-u w Lublinie.
Uważam, że na setną rocznicę urodzin Czesława Miłosza obchodzoną w tym roku w Polsce, /30,06,1911-2011 /, należałoby także przywołać unikalny, patriotyczno-historyczny dokument czynu niepodległościowego, który został nagrany i upamiętniony na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia na płytach gramofonowych i kasetach magnetofonowych zatytułowanych „CZESŁAW MIŁOSZ W LUBLINIE 10-12,VI,1981”. Należy przypomnieć, że jeszcze w tym samym roku, wiele tysięcy egzemplarzy wydrukowano za granicą i następnie przewieziono do Polski. Były dostępne również na KUL-u.
Po trzydziestu latach, Czesław Miłosz wraca do Polski, aby w Lublinie na KUL-u odebrać doktorat honoris causa. Stało się to możliwe, dzięki wyzwoleńczemu duchowi milionów Polaków zjednoczonych pod imieniem „SOLIDARNOŚĆ”.
Płyta gramofonowa album: „CZESŁAW MIŁOSZ W LUBLINIE 10-12,VI,1981”, obejmuje nagrane przemówienia, a w szczególności długie i uroczyste przemówienie Czesława Miłosza po otrzymaniu doktoratu honoris causa, recytacje dziewięciu autorskich wierszy i na zakończenie spotkanie Czesława Miłosza z przedstawicielami„Solidarności”.
Wyżej wymienioną płytę gramofonową umieszczono na stronie internetowej www.wincentyzkrakowa.pl, gdzie można ją oglądnąć, poznać spis treści, posłuchać autentycznego brzmienia głosu Czesława Miłosza, który przemawia i recytuje autorskie wiersze.    
12 czerwca 1981 roku, na dziedzińcu KULu, Czesław Miłosz spotkał się z przedstawicielami „Solidarności”, którzy przybyli do Lublina z całej Polski. Na ostatniej, nagranej ścieżce dźwiękowej możemy posłuchać autentycznych, historycznych przemówień:
w imieniu Rady Programowej Wszechnicy przemawiał prof. Jerzy Kłoczowski,
w imieniu Zarządu Regionu - Jan Bartczak,
przemawiał przewodniczący KKP NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa i na zakończenie laureat literackiej nagrody Nobla Czesław Miłosz:
„W ciągu tych wszystkich miesięcy, które nas dzielą od sierpnia, zastanawiałem się, myślałem, co się stało!?  i doszedłem do wniosku, że stała się rzecz bardzo wielka dotycząca
mojego zawodu, mianowicie użytku słów…..”
Wsłuchując się w brzmienie słów tych czterech krótkich przemówień, „obudzimy się”, będziemy je podejmować ciągle na nowo, będziemy naśladować i wytrwale walczyć o te same wartości, te same nadzieje i marzenia!