Płyta gramofonowa - album Oratorium Massimiliano Maria Kolbe

Płyta I

Strona A
Strona B

Płyta II

Strona A
Strona B

Płyta gramofonowa album   ORATORIUM  MASSIMILIANO  MARIA  KOLBE

Nagrana w dwóch językach; po włosku i po polsku. Wydana we Włoszech przez firmę
MUNDUS-BELMUSIC  z siedzibą w M i l a n o w 1983 roku.

Niniejsze nagranie jest skrótem  PASJI XX WIEKU NA PRZYKŁADZIE EWANGELICZNEGO ZYCIA MAKSIMILIANA MARII KOLBE.
Wyżej wymienioną kompozycję napisałem pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, po ukończeniu studiów muzycznych i otrzymaniu dyplomu magistra z muzykologii na KULu oraz tytułu magistra na pierwszym wydziale teorii w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Koncertowe prawykonanie PASJI XX WIEKU odbyło się w Niemieckiej Republice Federalnej, następnie dwukrotnie w stolicy Austrii we Wiedniu oraz w  Berlinie Zachodnim w Filharmonii von Karajan. Wykonanie koncertowe w Berlinie Zachodnim zostało na żywo nagrane przez Deutsche-Funk von Koln, a następnie emitowane przez wiele lat w okresie pasyjnym przed Świętami Wielkanocnymi.
Wymienione powyżej wykonania koncertowe PASJI XX WIEKU odbyły się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku odnosząc sukces międzynarodowy / o wykonaniu  we Wiedniu pisały także gazety Chińskiej Republiki Ludowej/

PŁYTA  GRAMOFONOWA  I  strona  A i B   +
                                                  I T A L I A N O

PŁYTA  GRAMOFONOWA  II  strona  C i D
 P O   P O L S KU