Płyta gramofonowa - album Historyczne Organy w Polsce

Płyta I

Strona A
Strona B

Płyta II

Strona A
Strona B

Płyta gramofonowa album  INTERPRETACJIE MUZYCZNE NA HISTORYCZNYCH                                               
                                           ORGANACH W POLSCE.

Profesorowie – MISTRZOWIE muzyki organowej grają na polskich, historycznych organach w hołdzie słowiańskiemu papieżowi, Ojcu św. Janowi Pawłowi II.
Przy przygotowaniu materiałów do wydania tej płyty gramofonowej w sposób szczególny pomagał mi Pan Profesor Jan Jargoń .Zdecydowaliśmy wspólnie, aby polskie organy historyczne znajdujące się we wspaniałych świątyniach w Polsce, polskich kompozytorów  i organistów,mistrzów muzyki organowej pokazać całemu światu.
Płyta gramofonowa album, została wydana 1985 roku, a jej dystrybucją  zajęła się firma AULOS-Schallplatten w Niemieckiej Republice Federalnej.

PŁYTA GRAMOFONOWA  I  strona  A

K A Z I M I E R Z  D O L N Y
        JÓZEF  SERAFIN  koncertuje

PŁYTA GRAMOFONOWA  I  strona  B

K R A K Ó W  -  kościół parafialny pod wezw. Św. Mikołaja
        MIROSŁAWA SEMENIUK-PODRAZA  koncertuje

PŁYTA GRAMOFONOWA  II  strona  C

K R A K Ó W  -  kościół OO. Paulinów na Skałce
         JOACHIM GRUBICH  koncertuje

PŁYTA GRAMOFONOWA  II  strona  D

G D A Ń S K -  kościół  klasztorny OO. Dominikanów pod wezw. św. Mikołaja
          JAN JARGOŃ   koncertuje