Trzecia Pieśń religijno-patriotyczna wielogłosowa „Solidarność”

Kantata – VENIMUS VIDIMUS DEUS VICIT / nagranie 1983 /
Pieśń o zwyciestwie
Jan III Sobieski, KRÓL POLSKI, po zwycięstwie pod Wiedniem w 1683 roku w liście do papieża Innocentego XI pisze:
Venimus, vidimus, Deus vicit. – Zechciej, Wasza Świątobliwość, uniżenie proszę, przyjąć łaskawie oraz jako nowe świadectwo mego synowskiego uszanowania wiadomość o świetnym zwycięstwie użyczonym wczoraj przez Boski Majestat całemu Chrześcijaństwu, pod Wiedniem, gdzie mi się udało w paru wręcz chwilach zniszczyć przeważną część wojsk otomańskich, w liczbie 180 tysięcy wojowników.

W Ojczyźnie Polaków ciągle trwa stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku.

Karol Wojtyła, papież Polak, Ojciec św. Jan Paweł II przybywa do Polski, jest to druga pielgrzymka do Ojczyzny w dniach od 16 do 23 czerwca 1983 roku.
Fragmenty homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Warszawie 17.6.1983 roku, które stanowią teksty dodane, po kolejnych opracowaniach muzycznych venimus vidimus Deus vicit

1/ fragment pierwszy – „O zwycięstwie król zawiadomił Stolicę Apostolską w znamiennych słowach: Venimus, vidimus, Deus vicit — przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Te słowa chrześcijańskiego władcy wpisują się głęboko zarówno w tysiąclecie naszego chrztu, jak też w tegoroczny jubileusz jasnogórski. Jan III pielgrzymował podczas swojej wyprawy wiedeńskiej na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych”.
2/ fragment drugi – „Venimus, vidimus, Deus vicit: słowa króla wypowiedziane po wiktorii wiedeńskiej wpisały się w treść naszego milenium, wpisały się też w treść owego jasnogórskiego jubileuszu, poprzez który wyrażamy dziękczynienie za sześć wieków szczególnej obecności Bogarodzicy w naszych dziejach. Pragnienie zwycięstwa, szlachetnego zwycięstwa, zwycięstwa okupionego trudem i krzyżem, zwycięstwa odnoszonego nawet poprzez klęski — należy do chrześcijańskiego programu życia człowieka. Również i życia narodu”.
3/ fragment trzeci – „Polska wypełniła do ostatka — owszem: z nawiązką! — zobowiązania sprzymierzeńcze, jakie wzięła na siebie w straszliwym doświadczeniu lat 1939-1945. Los Polski w 1983 roku nie może być obojętny narodom świata — zwłaszcza Europy i Ameryki”.

Wyknawcy:
Zespół wokalno – instrumentalny z Krakowa
Stanisław Krawczyński,  dyrygent - przygotowanie muzyczne
Jerzy Enzinger,  reżyser dźwięku - nagranie na taśmę magnetofonową

Kantata: venimus vidimus Deus vicit, jako krótki odcinek muzyczny, została wydrukowana na długogrającej płycie gramofonowej album po nagranych tekstach homilii Jana Pawła II.
VICTORIA BEI WIEN 12.9.1683 – VICTORIA POD WIEDNIEM 12.9.1683 /wyd.1983/
Wydanie wymienionego tytułu w kilku tysiącach egzemplarzy poza granicami kraju nastąpiło podczas trwania historycznych wydarzeń stanu wojennego  wprowadzonego na terytorium Polski 13 grudnia 1981 roku. Były to dni, trwogi, walk ulicznych, więzień, internowań, ofiar śmiertelnych wielu niewinnych współziomków, setki tysięcy obywateli polskich opuszczających terytorium PRL- u

 
Jan III Sobieski – KRÓL POLSKI
VICTORIA BEI WIEN
venimus vidimus Deus vicit
Jan Pawel II – PAPIEŻ POLAK
fragmenty homilii
../../media/mp3/venimus_vidimus_PP.mp3 venimus, vidimus, Deus vicit
Nagranie

Kompozycja – WincentyzKrakowa
1 / część pierwsza – wstęp muzyczny
Tekst dodany – mówi Ojciec św. Jan Paweł II w Warszawie 17 czerwca 1983 roku
O zwycięstwie król zawiadomił Stolicę Apostolską w znamiennych słowach: Venimus, vidimus, Deus vicit — przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. Te słowa chrześcijańskiego władcy wpisują się głęboko zarówno w tysiąclecie naszego chrztu, jak też w tegoroczny jubileusz jasnogórski. Jan III pielgrzymował podczas swojej wyprawy wiedeńskiej na Jasną Górę i do innych sanktuariów maryjnych”.
 
2 / część druga opracowanie muzyczne - venimus vidimus Deus vicit
Tekst dodany – mówi Ojciec św. Jan Paweł II w Warszawie 17 czerwca 1983 roku
Venimus, vidimus, Deus vicit: słowa króla wypowiedziane po wiktorii wiedeńskiej wpisały się w treść naszego milenium, wpisały się też w treść owego jasnogórskiego jubileuszu, poprzez który wyrażamy dziękczynienie za sześć wieków szczególnej obecności Bogarodzicy w naszych dziejach. Pragnienie zwycięstwa, szlachetnego zwycięstwa, zwycięstwa okupionego trudem i krzyżem, zwycięstwa odnoszonego nawet poprzez klęski — należy do chrześcijańskiego programu życia człowieka. Również i życia narodu”.

3 / część trzecia opracowanie muzyczne – venimu vidimus Deus vicit
Tekst dodanymówi Ojciec św. Jan Paweł II w Warszawie 17 czerwca 1983 roku
”Polska wypełniła do ostatka — owszem: z nawiązką! — zobowiązania sprzymierzeńcze, jakie wzięła na siebie w straszliwym doświadczeniu lat 1939-1945. Los Polski w 1983 roku nie może być obojętny narodom świata — zwłaszcza Europy i Ameryki”.

4 / część czwarta opracowanie muzyczne – venimus vidimus Deus vicit
Tekst dodany mówi Ojciec św. Jan Paweł II w Warszawie 17 czerwca 1983 roku
Los Polski w 1983 roku nie może być obojętny narodom świata — zwłaszcza Europy i Ameryki”.

5 / część piąta opracowanie muzyczne – venimus vidimus Deus vicit