Płyta gramofonowa - 600 Lat 1382-1982 Jesteś z nami Matko Ufających

PŁYTA GRAMOFONOWA 600 LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI
MATKO UFAJĄCYCH - WYDANA GRUDZIEŃ 1982
Audiencje generalne od 5.5 1982 do 11.8.1982 roku, Ojciec św. modli się po polsku

 

Płyta I

Strona A
Strona B
modlitwa i cierpienie

Obejmuje ona autentyczne nagrania kolejnych audiencji generalnych, podczas których Ojciec św. Jan Paweł II w obecności tysięcy pielgrzymów mówiących różnymi językami, modlił się także po polsku do Matki Bożej Częstochowskiej, za tragiczne dzieje Polaków po wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku w Polsce
Kolejne audiencje generalne są przedzielone śpiewem solowym, któremu towarzyszą instrumenty muzyczne. Są to kompozycje WincentegozKrakowa napisane do tekstów ośmiu Błogosławieństw z Ewangelii według św. Mateusza 5.3-10.

Wykonawcy:
Śpiewa sopran solo ELŻBIETA TOWARNICKA
dyryguje: BOGUSŁAW GRZYBEK
realizacja dźwięku: JERZY ENZINGER
nagranie w Krakowie w 1982 roku 
                                           


PŁYTA GRAMOFONOWA 600 LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI
MATKO UFAJĄCYCH - WYDANA GRUDZIEŃ 1982
Audiencje generalne od 5.5. 1982 roku do 11.8.1982 roku, Ojciec św. modli się po polsku 
Płyta gramofonowa A – kolejne audiencje generalne
{ 5.5.1982/ 12.5.1982/ 19.51982/ 26.5.1982/ 9.6.1982/ 16.6.1982/ 23.6.1982/ }

Płyta I

Strona A

Muzyka pierwsza
Błogosławieństwo - ewangelia według św. Mateusza 5.3.
N a g r a n i e -   - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Modlitwa I KRÓLOWĄ POLSKI POZOSTAŃ - audiencja generalna 5.5.1982         
N a g r a n i e - - Papież, Jan Paweł II kołacze słowami praojców

Pani Jasnogórska! W dniu 3 maja czcimy Cię jako Królową Polski. Jako Królowa Polski jesteś głównym Patronem Ojczyzny naszej, wespół ze świętym Wojciechem i świętym Stanisławem.
Jako Królową Polski wzywamy Cię, Bogurodzico, od roku 1656, kiedy to po pamiętnym “potopie”, nazwał Cię tym wezwaniem król polski Jan Kazimierz, oddając “pod Twoją obronę” swoje ziemskie królestwo W ten sposób Ty, która weszłaś w nasze dzieje od początków tysiąclecia Polski, trwasz w nich od trzech z górą stuleci jako Królowa.    Zaborcza przemoc potrafiła na okres całego z górą wieku wymazać Państwo polskie i Rzeczpospolitą z map Europy. Jednakże Królowa Polski ani przez chwilę nie przestała panować nad Polakami. Polska istniała dzięki swojej Królowej.                                              
Dzień 3 maja przypomina nam datę uchwalenia wielkiej, nowożytnej Konstytucji w 1791 roku - a więc w ostatnich dosłownie latach pierwszej Rzeczypospolitej. Z tym samym dniem wiąże się uroczystość Królowej Polski. Jakbyśmy chcieli w Sercu Matki utrwalić to wydarzenie, które - wbrew wszystkim pozorom - pracowało bez przerwy na rzecz niepodległości Narodu. Wtedy, gdy przemocą odbierano mu życie, w Sercu Matki to życie - zapisane głęboko - miało dojrzewać na nowo, pomimo przemocy.                                            
O Pani Jasnogórska! Bądź ciągle z nami! Zapisuj coraz to nowe daty w macierzyńskim Sercu Królowej Polski. Zapisuj nasze dzisiejsze, znowu trudne dni. Niech stają się wciąż nowym początkiem życia Polaków.

Muzyka druga

Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.4
N a g r a n i e -   - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Modlitwa IIDUMĄ NSZEGO NARODU BĄDŹ - audiencja generalna 12.5.1982         
N a g r a n i e - - Ojciec św. Jan Paweł II wyjednuje mową przodków
“Tyś wielką dumą naszego narodu”.                                                                                        
“Gdy naród nasz był upokorzony, . . . przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym”.
Te słowa z Księgi Judyty będzie mi dane odmawiać jutro, 13 maja, podczas uroczystej liturgii w Fatimie. Słowa z Księgi Judyty odmawiamy również na Jasnej Górze i w całej Polsce w uroczystość Maryi Królowej Polski. Będą one stanowić dla mnie jakby żywe złącze z tegorocznym jubileuszem jasnogórskim podczas pielgrzymki do Fatimy.
Niech Ta, która jest “wielką dumą naszego narodu”, pomoże nam dźwigać z należną godnością wszelkie upokorzenie; niech przeciwstawia się zagładzie tego, co prawdziwe, dobre i szlachetne w naszej przeszłości i współczesności.

Muzyka trzecia
Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.5
N a g r a n i e - - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.

Modlitwa III W OPIEKĘ NARÓD CAŁY WEŹ - audiencja generalna 19.5.1982         
N a g r a n i e - - Jan Paweł II woła językiem Rodaków
„Z dawna Polski Tyś Królową . . .”. Przed Twoim Jasnogórskim Wizerunkiem pragnę podziękować wszystkim moim Rodakom, którzy byli ze mną w dniu 13 maja ubiegłego roku - jak również i tym, którzy byli ze mną w dniu 13 maja tego roku w Fatimie.                                
“Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo,                                                                                            
Ty za nami przemów słowo, Maryjo - weź w opiekę Naród cały . . .”!                                       
Naród jest wielką. Wspólnotą. Wspólnotą ludzi, pokoleń - wspólnotą kultury, języka, dziejów. Naród ma swoją własną podmiotowość.
“Weź w opiekę Naród cały, niech rozwija się . . .”!
Naród nie może się prawidłowo rozwijać, gdy jest pozbawiony tych praw, które warunkują jego pełną podmiotowość. I państwo nie może być mocne siłą żadnej przemocy. Może być mocne tylko siłą pełnej podmiotowości narodu.
Od 13 grudnia znów cierpię z moim Narodem!                                                                     
Dlaczego nie przywraca się Mu tej podmiotowości, która jest jego prawem?                
Dlaczego dokonuje się alienacji państwa, budując na przemocy?                                        
  Dlaczego odbiera się państwu tę jedyną dojrzała siłę, którą jest pełna podmiotowość narodu. Przyjmij taką moją modlitwę, nabrzmiałą, cierpieniem, Ty, która jesteś Królową Polski - i Wy, Święci Patronowie mej Ojczyzny!

“Z dawna Polski Tyś Królową!                                                                                                         
A jednak:                                                                                                                                          
weź w opiekę Naród cały, niech rozwija się . . .”!

Muzyka czwarta

Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.6
N a g r a n i e - - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.

Modlitwa IV SUMIENIA MŁODYCH POKOLEŃ KSZTAŁTUJ – a. gen.19.5.1982         
N a g r a n i e - - Ojciec św. modli się po polsku
Pani Jasnogórska! Matko mojego Narodu!                                                                                          
Dziś pragnę Ci w sposób szczególny polecić i zawierzyć całą młodzież polską.              
Pozwól, że naprzód przypomnę własną młodość, która - w swej części najbardziej decydującej - była trudna. Był to czas wojny i okupacji: wielka próba całego narodu. Wielka próba młodzieży. Był to równocześnie czas afirmacji najwyższych wartości - ileż razy na miarę heroizmu! Ileż razy - za cenę życia!                                                                                        
Dziś polecam Ci, o Matko, i zawierzam współczesne młode pokolenie. Ten “młody las”, który wyrósł pośród starszego lasu: młody las serc i sumień.
Spraw, aby te serca i te sumienia były zdrowe. Aby niosły w sobie to całe dziedzictwo, któremu na imię “Polska”: dziedzictwo prawd i wartości; ròwnocześnie dziedzictwo trudów i ofiar. Niech to dziedzictwo w nich będzie żywe i niezachwiane. Niechaj umieją łączyć w sobie odwagę i rozwagę. Nieodzowna jest bowiem odwaga, aby być prawdziwie rozważnym - i nieodzowna jest rozwaga, aby być prawdziwie odważnym Być odważnym - to znaczy: myśleć o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność.                                                             
Polecam Ci i zawierzam, o Matko, ludzi młodych! Niech nigdy nie zwątpią o przyszłości! Niech pamiętają, że przyszłość jest człowiekowi także zadana. Jest mu zadana w nim samym! O Pani Jasnogórska! Jakże Cię błagam o przyszłość mojej Ojczyzny, o tę przyszłość, która zadana nam jest w każdym człowieku, a nade wszystko w młodym pokoleniu!                           
Oby zrozumieli! Oby podjęli! Oby spełnili! Oby im nie utrudniano, lecz pomagano.

Muzyka piąta

Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.7
N a g r a n i e -   - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Modlitwa V POLAKÓW PRZY OBRAZIE JEDNOCZ  - a. generalna 9.6.1982         
N a g r a n i e -  - Jan Paweł II prosi w języku ojczestym
Pani Jasnogórska!                                                                                                                
Sześćsetna rocznica Twojego Obrazu na Jasnej Górze łączy wszystkich synów i córki narodu polskiego na całym świecie.                                                                                              
Podczas mojej podróży apostolskiej do Anglii, Szkocji i Walii byłem świadkiem tego zjednoczenia wśród tamtejszej Emigracji. Dziękuję Ci za to, że mogłem spełnić wobec nich posługę pasterską nie tylko podczas głównego zgromadzenia Polonii, ale właściwie na każdym miejscu, na każdym etapie, gdzie łatwo dawali się rozpoznać dźwiękiem mowy i kolorem sztandarów.                                                                                                                 
Matko!                                                                                                                                        
W tym roku Twojego jasnogórskiego jubileuszu uważam za mój synowski obowiązek być ze wszystkimi, dla których Twój Obraz jest znakiem duchowej jedności - a nade wszystko być w Polsce i na Jasnej Górze. Uważam to równocześnie za moralny obowiązek wobec moich Rodaków. Wyrażam ponownie przekonanie, że będą stworzone dla tego odpowiednie warunki.

Muzyka szósta

Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.8
N a g r a n i e - - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

Modlitwa VI SOLIDARNOŚĆ Z CZŁOWIEKIEM I PRACĄ ODRADZA audiencja generalna 16.6.1982         
N a g r a n i e -  - Ojciec św. Jan Paweł II błaga w mowie rodzimej

O Matko Jasnogórska!                                                                                                               
Wczoraj dane mi było w światowym gronie Międzynarodowej Organizacji Pracy rozważać doniosłe zagadnienia związane z pracą człowieka w każdym kraju i każdym narodzie.          
Praca jest podstawowym wymiarem bytowania człowieka na ziemi. Jest też szczególnym punktem odniesienia sprawiedliwości społecznej. Dla każdego społeczeństwa sprawą podstawowej wagi jest solidarność z pracą oraz z człowiekiem pracy. Od tego zależy nie tylko pomyślność ekonomiczna, ale także prawdziwie humanistyczny kształt życia społecznego: godność człowieka w łonie jego poczynań i instytucji.                                                                 
Pani Jasnogórska!                                                                                                                    
Nazajutrz po tym doniosłym spotkaniu pragnę Ci zawierzyć i oddać pracę jako podstawowy wymiar bytowania synów i córek mojej Ojczyzny. Jest to modlitwa solidarności z pracą i z każdym człowiekiem pracy na ziemi polskiej. Wokół tych spraw skoncentrowały się wysiłki ostatnich lat - i bolesne doświadczenia ostatnich miesięcy.                                                       
W imię zasad i prawd, które mają ogólnoludzkie znaczenie - w imię praw, które wszędzie domagają się uznania - proszę Cię za moim Narodem. Proszę, aby praca odrodziła się w nim jako źródło godności każdego człowieka. 

Muzyka siódma
Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.9
N a g r a n i e - - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”.

Modlitwa VI ZŁO DOBRYM ZWYCIĘŻAĆ UCZ - audiencja  generalna 23.6.1982         
N a g r a n i e - - Papież, Jan Paweł II kołacze słowami praojców
Pani Jasnogórska!                                                                                                                     
Wobec Twojego Wizerunku spotykam się z całym moim Narodem w ciągu tego Roku sześćsetlecia. W Twoim Macierzyńskim Sercu prowadzę rozmowę z wszystkimi moimi Rodakami - zwłaszcza z tymi, którzy cierpią. Wielu jest takich, którzy cierpią z powodu swoich przekonań - takich, którzy są pozbawieni swoich słusznych praw. W wielu oczach widzę łzy. O Matko mojego Narodu! Dopomóż, ażeby, “nie dał się zwyciężyć złu - ale zwyciężał zło dobrem” (Cfr. Rom. 12, 21).                                                                                    
Na tym polega współczesna próba dziejów. Nie pierwsza. W każdej z nich doświadczane jest sumienie, doświadczane jest serce i wola: aby nie dać się zwyciężyć złu - ale zło zwyciężać dobrem.

Dziękuję Ci, o Matko, za wszystkich, którzy tak postępują: którzy w swych sumieniach, sercu i woli, znajdują siłę, aby wśród doświadczeń i udręk pomnażać i umacniać dobro.                
Dziękuję Ci za wszystkich, którzy pozostają wierni swemu sumieniu, którzy - może sami walcząc ze słabością - umacniają innych.                                                                                
Dziękuję Ci za wszystkich, którzy świadczą dobro innym, którzy przezwyciężają egoizm i małoduszność. Którzy umacniają braterstwo. Za wszystkich, którzy się oczyszczają wewnętrznie - i nawracają.

Dziękuję Ci, Matko, za wszystkich, którzy “nie dają się zwyciężyć złu - ale zło zwyciężają dobrem”.
Takiego zwycięstwa nikt nam nie może odebrać!

Muzyka ósma

Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.10
N a g r a n i e -   - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.


PŁYTA GRAMOFONOWA 600 LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI
MATKO UFAJĄCYCH - WYDANA GRUDZIEŃ 1982
Audiencje generalne od 5.5. 1982 roku do 11.8.1982 roku, Ojciec św. modli się po polsku
Płyta gramofonowa B – kolejne audiencje generalne
{ 30.6.1982/ 7.7.1982/ 14.7.1982/ 21.7.1982/ 28.7.1982/ 4.8.1982/ 11.8.1982/ }

Płyta I

Strona B

Muzyka pierwsza
Błogosławieństwo - ewangelia według św. Mateusza 5.3.
N a g r a n i e -   - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Modlitwa IDZIEDZICTWO ŚW. PIOTRA W OJCZYŹNIE STRZEŻ - audiencja generalna 30.7.1982        
N a g r a n i e - - Papież, Jan Paweł II kołacze słowami praojców
Drodzy Rodacy!
Nazajutrz po uroczystościApostołów świętego Piotra i Pawła pragnę - w duchowej obecności Matki Jasnogórskiej - powtórzyć te słowa: “Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”(Io.6.68). Te słowa wypowiedział Szymon Piotr wówczas, kiedy wielu opuszczało Chrystusa, nie mogąc pojąć zapowiedzi ustanowienia Eucharystii (Cfr. ibid. 6, 22-71)   . Słowa te często powtarzał, przemawiając do nas, zmarły Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński.
Słowa te powtarzam w dniu dzisiejszym z uwagi na wczorajsze święto Apostołów - a także z uwagi na tysiącletnią więź naszej Ojczyzny ze stolicą świętego Piotra. Z Jego duchowym dziedzictwem.
“Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”!
Słowa te zostały wypowiedziane w momencie krytycznym. W takim momencie nieraz człowiek lepiej widzi to, co ostateczne i niepodważalne: to, na czym jedynie można i trzeba budować doczesność. W tych słowach zawiera się ostateczna podstawa naszej tożsamości: jesteśmy tym, kim jesteśmy, dzięki słowom życia wiecznego; one ostatecznie stanowią onas: o każdym z nas - i o naszej Wspólnocie.
Pośród doświadczeń naszego czasu chcemy tym bardziej być wierni słowom żywota wiecznego. I dlatego też: dziękujemy Ci, Pani Jasnogórska, za tysiącletnie dziedzictwo świętegoPiotra na naszej ziemi!

Muzyka druga
Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.4
N a g r a n i e -   - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.

Modlitwa IIROLNIKOM, KTÓRZY „ŻYWIĄ I BRONIĄ” BŁOGOSŁAW - audiencja generalna 7.7.1982         
N a g r a n i e - - Ojciec św. Jan Paweł II wyjednuje mową przodków
„Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” Nauczyliśmy się w okresie Tysiąclecia Chrztu słów tego apelu. Apel jasnogórski z różnych stron naszej Ojczyzny przemawia do Tej, która dana jest “ku obronie naszego Narodu”. Wyrażają się w tym apelu serca ludzkie. Wypowiadają swoją gotowość do wszystkiego, co dobre i szlachetne. Stwarza się żywa wspólnota wokół naszej Królowej i Matki.

Polska była zawsze krajem rolniczym. Do pewnego stopnia nie przestała nim być i teraz.  Przy Obrazie Królowej Polski (zwłaszcza w roku Jej jubileuszu) czuwają ludzie pracujący na roli. Pragnę teraz, kiedy wszystko dojrzewa na polach - i powoli zbliża się okres żniw - zjednoczyć się przed Panią Jasnogórską z Nimi właśnie: r o l n i k a m i, z ludźmi polskiej wsi.Proszę naszą Matkę o “dobre urodzaje i szczęśliwe zbiory”. Proszę o błogosławieństwo dla tej pracy, która “żywi i broni”. Ileż jej zawdzięczamy!

„Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam” -  razem z Tymi, którzy strzegą dziedzictwa polskiej ziemi, którzy żyją z jej urodzaju: którzy “żywią, i bronią” ciała i duszy narodu. Oby mogli, oby umieli wypełnić swe zadania również za naszych czasów.

Muzyka trzecia

Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.5
N a g r a n i e - - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.

Modlitwa III ŚWIATU O TRUDZIE POLSKI PRZYPOMINAJ – a. gen.14.7.1982         
N a g r a n i e - - Jan Paweł II woła językiem Rodaków
Pani Jasnogórska!
Od sześciu stuleci weszłaś w naszą historię i pomagasz nam ją tworzyć. Tworzyć historię to znaczy pracować z pokolenia na pokolenie na rzecz tożsamości własnego narodu. W historii wyraża się ciągłość i tożsamość. Na sześćsetlecie chcemy Ci podziękować za to, że przez tyle pokoleń byłaś obecna w naszych dziejach, pomagając nam zachować ciągłość i tożsamość. Dziękujemy Ci zwłaszcza za okresy trudne, których nie brakowało w przeszłości. Współczesność zaś - to, co mieści się granicach życia ostatnich pokoleń Polaków - jest naznaczona szczególnym trudem.  Wystarczy przypomnieć jeszcze raz sześć milionów ofiar ostatniej wojny: fronty, obozy koncentracyjne, więzienia. To wszystko, aby obronić podstawowe prawa narodu - i prawa każdego człowieka. Nikt nie może o tym zapominać. Nie mogą też o tym zapominać drudzy: z daleka czy z bliska.
Ty, Pani Jasnogórska, przypominaj wszystkim, że trzeba, mówiąc o Polsce, zachować szacunek dla narodu, który ma prawo żyć swym własnym życiem.
Ty, Pani Jasnogórska, przemawiaj do sumienia wszystkich, świadcz o prawach ludzi i narodu, bo Ty - jak Matka - tworzysz z nami naszą historię od stuleci.

Muzyka czwarta

Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.6
N a g r a n i e -   - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.

Modlitwa IV KOŚCIÓŁ W NARODZIE UMACNIAJ – audiencja generalna 21.7.1982         
N a g r a n i e - - Ojciec św. modli się po polsku
Matko Kościoła!                                                                                                                          
Twój Obraz na Jasnej Górze jest szczególnym znakiem Kościoła, który od tysiąca lat spełnia swe posłannictwo na ziemi polskiej. Ty, o Matko, jesteś obecna w posłannictwie Kościoła tak, jak byłaś z Bożego wybrania obecna w mesjańskim posłannictwie Chrystusa. Tę prawdę przypomniał i na nowo wyjaśnił nam Sobór.                                                                                   
Kościół jest Ludem Bożym, wyrosłym z dziedzictwa Apostołów i z nim trwale zjednoczonym. Kościół spełnia swe zbawcze zadanie pośród wszystkich narodów ziemi.     Od tylu pokoleń Kościół spełnia swe zbawcze zadanie pośród naszego narodu. W kolejnych doświadczeniach dziejów jest z narodem. Był z nim wczoraj - i jest dzisiaj.
O Matko!
Niechaj Kościół na ziemi polskiej wpatruje się przenikliwie w Twoje Oblicze, aby uczyć się od Ciebie duchowego macierzyństwa. Macierzyństwo - to najszczególniejsza więź z człowiekiem: z człowiekiem żyjącym we wspólnocie własnego narodu. Kościół na ziemi polskiej dał szczególne świadectwo tej więzi w czasach ostatnich. Żywym symbolem tej więzi jest postać O. Maksymiliana Kolbe, na którego kanonizację oczekujemy w tym roku.
O Matko!
Niechaj dalej trwa ta więź oparta na zbawczej służbie Kościoła - na wzór samego Chrystusa i Służebnicy Pańskiej! Naród polski na przestrzeni stuleci wytrwał w wierności Kościołowi i Stolicy Apostolskiej.
W ciągu trudnych dni czasu obecnego Kościół w sposób szczególny pragnie być z Narodem na służbie prawdy i wolności każdego syna i córki polskiej ziemi.

Muzyka piąta

Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.7
N a g r a n i e - - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Modlitwa V STAN WOJENNY RYCHŁO ZNIEŚ  - a. generalna 28.7.1982         
N a g r a n i e -  - Jan Paweł II prosi w języku ojczestym

Jak co środę, tak i dzisiaj zwracam się do Ciebie: „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo”!     I proszę: „Ty za nami przemów słowo, Maryjo”! „Weź w opiekę Naród cały, niechaj żyje dla Twej chwały, Maryjo”! Poprzez słowa tej pieśni łączę się z wami, moi Rodacy. Jestem zjednoczony z wami wobec Maryi, Królowej Polski. W tym zjednoczeniu jest szczególne dziedzictwo sześciu stuleci. W tym zjednoczeniu jest też codzienna wymowa całej współczesności, a zwłaszcza obecnego, trudnego roku.
Ponownie, więc powtarzam słowa ogłoszone przez Episkopat Polski w miesiącu lutym:                     
“Biskupi wraz z całym społeczeństwem oczekują, że stan wojenny jak najrychlej się skończy, internowani będą zwalniani, wobec skazanych za czyny związane ze stanem wojennym będzie zastosowana amnestia, osobom ukrywającym się zapewni się możliwość bezpiecznego ujawnienia się, nikt też nie będzie zwalniany z pracy za przynależność związkową” . . . “Konieczne jest zabezpieczenie pełnej wolności dla życia religijnego i rozwoju kultury”. Powtarzam te słowa wobec wszystkich, od których dopełnienie ich zależy. Włączam je w modlitwę roku jubileuszowego. Jeśli jest w tej modlitwie także dziękczynienie za to, co z tych biskupich słów zostało spełnione - to równocześnie jest w niej tym bardziej gorące wołanie o wypełnienie tego, co nie spełnione. “Ty za nami przemów słowo, Maryjo, weź w opiekę Naród cały”!

Muzyka szósta

Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.8
N a g r a n i e -   - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

Modlitwa VI POKOLENIOM O POWSTANIU WARSZAWSKIM MÓW - audiencja  generalna 4.8.1982         
N a g r a n i e -  - Ojciec św. Jan Paweł II błaga w mowie rodzimej
Pani Jasnogórska!                                                                                                                       
Dzisiaj, w pierwszych dniach sierpnia, pragnę spotkać się wobec Twego Wizerunku z mymi Rodakami w rozpamiętywaniu wydarzeń sprzed trzydziestu ośmiu lat: Powstanie Warszawskie.
Już drugie pokolenie przejmuje pamięć tego wydarzenia, w którym raz jeszcze wyraziła się wobec świata nasza wola życia w wolności - nawet za cenę największych ofiar - za cenę śmierci. Iluż ich wtedy zginęło śmiercią samotnych bohaterów! A wraz z nimi prawie, że zginęło miasto: stolica Polski. Do wszystkich ofiar ostatniej wojny Naród nasz dołączył tę ostateczną hekatombę.               
Królowo Polski!
Wspominam dziś wraz z Rodakami Powstanie Warszawskie. Przynoszę przed Twoje Oczy tę walkę, ofiarę i śmierć - i błagam: ocal mój Naród przed podobnym wyniszczeniem! Ocal wszystkich! Ocal młode pokolenie!
A równocześnie: daj nam zachować tę samą miłość ojczyzny, tę samą gotowość służenia sprawie jej niepodległości i pokoju, jaka objawiła się w tamtym pokoleniu.
Matko!
Może nigdy, tak jak teraz, nie trzeba było, abyś wzięła w swe Macierzyńskie Dłonie serca i myśli Polaków. Abyś wzięła w swe Dłonie losy mojego Narodu.

Muzyka siódma

Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.9
N a g r a n i e -   - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”.

Modlitwa VI PIELGRZYMUJACYM KU JASNEJ GÓRZE PATRONUJ- audiencja  generalna 11.8.1982         
N a g r a n i e -  - Papież, Jan Paweł II kołacze słowami praojców

„Matko śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryjo”!                                                                                                                      
W Tych dniach od z górą dwustu lat rokrocznie postępuje ku Jasnej Górze wielka Pielgrzymka Warszawska. Ze stolicy Polski podążają pielgrzymi ku Tej, która “dana jest ku obronie naszego narodu”. Dołączają się do nich ludzie z różnych stron Polski, a także z innych krajów Europy i świata.                                                                                             
Sercem łączę się z nimi wszystkimi - i pielgrzymuję do Matki Chrystusa, od sześciuset lat szczególnie obecnej w życiu Ludu Bożego na polskiej ziemi poprzez jasnogórskie sanktuarium. Dzielę ich wszystkich trudy, pragnienia, intencje.                                             
“Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas.                                                                 
Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas”.                                            
Jest w tym postępowaniu pielgrzymim ku Jasnej Górze Zwycięstwa obraz życia ludzkiego. Bo wszyscy przecież pielgrzymujemy w Chrystusie do ostatecznego zwycięstwa, zrodzonego z Jego krzyża i zmartwychwstania.
I jest w tym corocznym pielgrzymowaniu ku Jasnej Górze obraz życia Narodu, który idzie przez swe własne dzieje stale w stronę lepszego jutra.                                                           
Pielgrzymka jasnogórska jest świadectwem nadziei, która ożywia dusze ludzkie - i życiu przywraca jego pełny wymiar i sens.                                                                                                
Moi Drodzy Bracia i Siostry! Pielgrzymujący w nadziei! Jakże bardzo jestem z Wami! „Matko śliczna, wspaniała, Częstochowska Maryjo!                                                                
Do Ciebie się uciekamy, o Maryjo, Maryjo”!

Muzyka ósma
Błogosławieństwo – ewangelia według św. Mateusza 5.10
N a g r a n i e -   - śpiewa Elżbieta Towarnicka z grupą instrumentów muzycznych
”Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWA    tekst - św. Mateusz 5.3 – 10                                                                    
Kompozycja  - WincentyzKrakowa
Śpiewa sopran solo ELŻBIETA TOWARNICKA
przy akompaniamencie grupy instrumentalnej
dyryguje: BOGUSŁAW GRZYBEK
realizacja dźwięku: JERZY ENZINGER
nagrania Kraków 1982