Żyjąca biblioteka

Żyjąca biblioteka to zbiór nagranych dokumentów zawierających religijno-patriotyczne przemówienia Ojca św. Jana Pawła II, papieża Polaka, a także przemówienia, recytowaną poezję i muzykę wielu obywateli polskich. Były one utrwalane i powielane na płytach gramofonowych i kasetach magnetofonowych wydawanych w kolejnych latach, od roku 1979 do roku 1987, w większości poza granicami kraju i następnie w różnych okolicznościach wwożone na terytorium Polski, pomimo, że była ona otoczona „żelazną kurtyną”. Wszystkie były zakazane = niektóre niszczone = konfiskowane = więzione latami przez polskich komunistów w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w PRL-u.

Katalog kolejnych wydań płyt gramofonowych, na których utrwalone zostały żywe słowa przemówień papieskich i obywateli polskich:

I „ANGELUS DOMINI”

Jan Paweł II prosi: „odmawiajcie Anioł Pański z papieżem…” Oratorium- muzyka napisana do łacińskiego tekstu „ Angelus Domini”
Wyd: w maju 1979 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

II „1979 - międzynarodowy rok dziecka”

Karol Wojtyła, Ojciec św. Jan Paweł II mówi: o dziecku i rodzinie / Gniezno 1979 / Oratorium – muzyka i teksty biblijne o rodzinie
Wyd: we wrześniu 1979 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

III „ANGELUS DOMINI“

Erste deutschsprachige Schallplatte mit der Stimme des Heiligen Vaters Johannes Paul II

Oratorium – Ein Dankgebet in Wort und Musik hrsg. im Jahr 1979 West Germany

IV „MISSA PAPAE WOJTYŁA”

Concerto: KYRIE-GLORIA-SANCTUS-AGNUS DEI Nagranie odbyło się w świątyni ARKA PANA w Nowej Hucie - Kraków
Wyd: jesienią 1979 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

V „Papst Johannes Paul II” / Album /

Original-Mitschnitt de Generalaudienzen in Rom vom 5.9.1979 – 26.3.1980 Der Heilige Vater begrüßt die Pilgerzuge aus Deutschland -Österreich -Schweiz-Niederlande hrsg. im Jahr 1980 Polydor International GmbH West Germany

VI „GDZIE SŁOŃCE WSCHODZI....”

Strajkujący robotnicy i współtwórcy NSZZ “Solidarność” z sierpnia1980 roku, na audiencji u Ojca św. Jana Pawła II w Watykanie 15 stycznia 1981 roku. Nagrane rozmowy Polaków „Pieśń niedobrych synów” wiersz Czesława Miłosza; muzyka – Wincenty
Wyd: wiosną 1981 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

VII „CZESŁAW MIŁOSZ W LUBLINIE 10-12.VI.1981” / album /

Po trzydziestu latach Czesław Miłosz powraca do Polski. Nagrania obejmują nadanie Czesławowi Miłoszowi doktoratu honoris causa na KUL w Lublinie; ponadto dwa przemówienia Czesława Miłosza i jego autorskie recytacje ośmiu wierszy: *Który skrzywdziłeś, *Dzwony w zimie, *Elegia dla N.N., *Ars poetica ? *Gwiazda piołun, *O Aniołach, *Ekonomia divina, *W Warszawie.
Wyd: latem 1981 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

VIII „BOŻE NARODZENIE 1981”

Orędzie Świąteczne na Boże Narodzenie Ojca św. Jana Pawła II do Polaków, wygłoszone w kaplicy prywatnej w 1980 roku. Krakowscy aktorzy recytują poezję o Bożym Narodzeniu, a „Pro Musica”- zespół wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej II stop. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie pod kierownictwem Bogusława Grzybka wykonuje polskie kolędy.
Wyd: jesienią 1981 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

IX „600LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI”- Matko mojej Ojczyzny

Ojciec św. Jan Paweł II, papież – Polak, mówi po polsku o niepokojach i przemocy stanu wojennego w Polsce, na AUDIENCJI GENERALNEJ 16 grudnia 1981 roku w Watykanie. Aktorzy, Królewskiego Miasta Krakowa, recytują patriotyczną poezję o Ojczyźnie przeplataną muzyką napisaną do słów Adama Mickiewicza i Czesława Miłosza
Wyd: w maju 1982 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

X „600LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI”- Matko cierpiących

Ojciec św. Jan Paweł II poleca opiece Matce Jasnogórskiej wydarzenia stanu wojennego w Polsce podczas kolejnych audiencji generalnych w Watykanie Błogosławieństwa według św. Mateusza w wykonaniu muzycznym występują pomiędzy poszczególnymi audiencjami generalnymi.
Wyd: w maju 1982 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

XI „SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE” / album /

CANONIZZAZIONE SOLENNE 10.X.1982 R o m a La solenne celebrazione, L’omelia di Giovanni Paolo II, La Messa Pontificale, L”Angelus Domini” ed. nel 1982 ottobre Germania

XII „600LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI”- Matko ufających

Karol Wojtyła, papież Polak, modli się za „SOLIDARNOSC” w Ojczyźnie Polaków na kolejnych audiencjach generalnych. Papież domaga się zaprzestania represji wobec Narodu i rychłego zniesienia stanu wojennego w Polsce. Muzyka napisana do słów ośmiu błogosławieństw według św. Mateusza występuje pomiędzy kolejnymi audiencjami generalnymi.
Wyd: w grudniu 1982 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

XIII „Oratorium MASSIMILIANO MARIA KOLBE” / album /

UNA VITA SECONDO EWANGELO /in Italiano / ŻYCIE WEDŁUG EWANGELII / po polsku / MUNDUS-BELMUSIC S. r. l. Milano 1983 ITALY

XIV „600LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI” - Pod Twoją Obronę / album /

Niepowtarzalne spotkanie Polaków z kraju i Polonii z całego świata z Janem Pawłem II na wyjątkowej audiencji 11.10.1982 w auli Pawła VI w Watykanie. Karol Wojtyła, papież Polak, uroczyście mówił o świętości życia Maksymiliana Marii Kolbe i o niemieckich obozach śmierci, a potem zaraz o łzach Polaków, łamaniu praw człowieka i Narodu, na skutek trwania nieszczęsnego stanu wojennego w Polsce wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku
Wyd: w maju 1983 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

XV „VICTORIA BEI WIEN 12. 9. 1683” / Album /

Na zewnętrznych okładkach płyty gramofonowej znajduje się pomniejszony obraz przedstawiający zwycięstwo pod Wiedniem artysty malarza Leszka Piaseckiego. Oratorium von Wespazjan Kochowski – muzyka Wincenty Słowa homilii Jana Pawła II wypowiedziane podczas Mszy św. w Warszawie 17.6.1983 roku. Kantata: naprzemiennie słowa Ojca św. Jana Pawła II z muzyką venimus, vidimus, Deus vicit – kompozycja Wincenty.
Wyd: we wrześniu 1983 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

XVI „ KRÓLOWO POLSKI ” / album /

Stan wojenny w Polsce. Druga pielgrzymka Ojca św. Jana Pawła II do Ojczyzny. 18.6.1983-Apel Jasnogórski. Do młodzieży: „Nasza polska wolność tak dużo kosztuje…! 18.6.1983 Przemówienie do ludzi pracy „kiedy robotnik polski upomniał się o siebie z Ewangelią w ręku i modlitwą na ustach” ! 19.6.1983-Homilia Jubileuszowa. „powiedz Synowi o naszym trudnym „dziś” ! 19.6.1983-Apel Jasnogórski. „ Więc tyko Cię proszę, o Matko mojego narodu, …za tymi, którzy cierpią - za tymi, którzy sprawiają cierpienie….” Muzyka: Maryjo, Królowo Polski, i zaraz - BŁOGOSŁAWIENSTWO PAPIESKIE.
Wyd: w styczniu 1984 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

XVII „ DOM RODZINNY” Karola Wojtyły papieża Polaka

Wadowice – 7.6.1979. Ojciec św. Jan Paweł II wspomina „dzieje dawnych lat” „Magnificat” oraz „Myśląc Ojczyzna”- utwory Karola Wojtyły recytuje Danuta Michałowska „Pod Twoją Obronę” – kompozycja Wincenty
Wyd: w lipcu 1984 w Niemieckiej Republice Federalnej

XVIII „ŚMIERĆ”- aby „SOLIDARNOŚĆ” mogła żyć / album /

Ks. Jerzy Popiełuszko – testament różańcowy Bydgoszcz -19.10.1984. Polacy na pogrzebie MĘCZENNIKA- kapelana- „SOLIDARNOSCI” w Warszawie 3. 11. 1984 P R Z E M Ó W I E N I A Requiem – kompozycja Wincenty
Wyd: w listopadzie 1984 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

XIX „ARKA PANA” - walka o krzyż i kościół w Nowej Hucie, Kraków

Homilia ks. Karola Kardynała Wojtyły wygłoszona 15 maja 1977 roku podczas konsekracji kościoła „ARKA PANA” w Nowej –Hucie. O walce z polskimi komunistami dotyczącej budowy kościoła opowiada ks. Józef Gorzelany. Jan J a r g o ń wykonuje na organach „ŚWIĘTY BOŻE” Mieczysława Surzyńskiego. Wyd.: w lutym 1985 w Niemieckiej Republice Federalnej

XX “INTERPETACJE MUZYCZNE NA HISTORYCZNYCH

ORGANACH W POLSCE” dedykowane Janowi Pawłowi II / album / Na historycznych organach koncertują: Józef Serafin w Kazimierzu Dolnym / kościół św. Jana Chrzciciela / Mirosława Semeniuk-Podraza w Krakowie / kościół św. Mikołaja / Joachim Grubich w Krakowie na Skałce / kościół OO. Paulinów / Jan Jargoń w Gdańsku / kościół OO. Dominikanów / Płyta gramofonowa została wydana w czterech językach: po polsku, Deutsch, Française, in English, Teksty dotyczące organów w Polsce, przygotował i opracował prof. Jan Jargoń.
Wyd: latem 1985 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

XXI „BŁOGOSŁAWCIE PANA MORZA I RZEKI” Gdynia 11.06.1987 / album /

Ojciec św. Jan Paweł II w czasie homilii do ludzi morza na Skwerze Kościuszki w Gdyni mówił: „Solidarność” musi iść przed walką. Wówczas ludzkość może przetrwać. I może przetrwać i rozwijać się każdy naród w wielkiej ludzkiej rodzinie”.
Wyd: w sierpniu 1987 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

XXII „O WAS i za WAS” Gdańsk 12. 06. 1987 / album /

Homilia Ojca św. Jana Pawła II skierowana do ludzi pracy; do setek tysięcy pielgrzymów zgromadzonych wokół ołtarza –okrętu. Ojciec św. Jan Paweł II wołał: „SOLIDARNOŚĆ” – to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A wiec nigdy: jeden przeciw drugiemu”
Wyd: w sierpniu 1987 roku w Niemieckiej Republice Federalnej

XXIII „BEATI-SELIGPREISUNGEN NACH DEM EVANGELISTEN Matthäus ”

BIBLISCHE MEDITATIONEM IN WORT + MUSIK / Album / hrsg. im Jahr 1977 - West Germany

XXIV „MAIOREM HAC“

Dyptichon zu Ehren des Hl. Franciskus und des P.Maximilian Kolbe Doppelvokalquartet de Chorgemeinschaft Bergisch Gladbach Leitung: Manfred Niehaus hrsg. im Jahr 1976 – West Germany