Płyta gramofonowa - Album - Papst Johannes Paul II

Płyta I

Strona A
Strona B

Płyta II

Strona A
Strona B

Płyta gramofonowa album  PAPST  JOHANNES  PAUL  II
Na niniejszej płycie gramofonowej album zostały nagrane kolejne audiencje generalne, podczas  których Ojciec św. Jana Paweł II, posługuje się językiem niemieckim.
Płytę wydała niemiecka firma - 1980 Polydor International GmbH .Aus dem Haust Deutsche Grammmophon Gesellschaft mbH,Hamburg.
Na płycie gramofonowej album  PAPST JOHANNES PAUL II znajdują się moje kompozycje, które osobiście dyrygowałem i nagrywałem w studio nagrań w Monachium ze zespołem instrumentalnym muzyków niemieckich.

Obie płyty gramofonowe album są nagrane tylko w języku niemieckim

                                                D E U T S C H