Płyta gramofonowa - 600 Lat 1382-1982 Jesteś z nami Matko Cierpiących

Płyta I

../../media/mp3/matkocierpiacychA.mp3 Strona A
../../media/mp3/matkocierpiacychB.mp3 Strona B
Cierpienie i modlitwa

STAN WOJENNY W POLSCE 13 GRUDNIA 1981 ROK

STRACH-WIĘZIENIE-ŚMIERĆ-WYGNANIE


PŁYTA GRAMOFONOWA 600 LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI
MATKO CIERPIĄCYCH – WYDANA MAJ 1982
W A T Y K A N
Obejmuje ona nagrane modlitwy do Jasnogórskiej Pani, Matki Polaków, za stan wojenny w Polsce na kolejnych audiencjach środowych generalnych od 13 stycznia do 28 kwietnia 1982 roku w Watykanie.
Papież – Polak, Ojciec św. Jana Paweł II mówi:
„Pragnę to czynić w formie modlitwy do Matki Kościoła i Matki mojego Narodu - modlitwy odmawianej fragment po fragmencie w czasie naszych spotkań audiencji środowych.
W audiencjach tych od początku brali zawsze udział pielgrzymi z Polski i odzywał się nasz ojczysty język. Obecnie, na skutek nieszczęsnego "stanu wojennego", który trwa już miesiąc, dostęp do Rzymu został moim Rodakom uniemożliwiony”. Audiencja środowa generalna 13.1.1982 roku w Watykanie.

 

płyta gramofonowa

../../media/mp3/matkocierpiacychA.mp3 Strona A
../../media/mp3/matkocierpiacychB.mp3 Strona B
Cierpienie i modlitwa

Ojciec św. Jan Paweł II, razem z tysiącami pielgrzymów przybyłych do Watykanu z różnych stron świata, modlił się również w języku ojczystym, po polsku, do Jasnogórskiej Pani za stan wojenny w Polsce wprowadzony 13 grudnia 1981roku.
Polscy komuniści, wystąpili zbrojnie wobec swych współobywateli, wobec swych Braci Polaków zjednoczonych w pokojowym ruchu społecznym „Solidarność”, i niszczyli go orężem Wojska Polskiego i pałkami Zomowców.
W modlitwie do Jasnogórskiej Pani słyszymy o „trudzie życia” Polaków:
STRACHU- CIERPIENIU-WIĘZIENIU- ŚMIERCI-ŁZACH- WYGNANIU
>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Kolejne audiencje środowe generalne są oddzielone od siebie krótkimi odcinkami muzycznymi. Są to kompozycje Wincentego napisane do tekstów ośmiu błogosławieństw  z Ewangelii według św. Mateusza 5.3-10. Wykonują je soliści przy akompaniamencie grupy instrumentalnej - wszyscy z Krakowa.
Śpiewają soliści :
Sopran – Elżbieta Towarnicka
Tenor i baryton
Dyryguje – Bogusław Grzybek
Realizacja dźwięku: Jerzy Enzinger
Nagranie miało miejsce w Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego
w 1982 roku w Krakowie. 


PŁYTA GRAMOFONOWA 600 LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI
MATKO CIERPIĄCYCH - WYDANA MAJ 1982
W A T Y K A N
Płyta gramofonowa strona A  -  kolejne nagrane audiencje środowe generalne
{ 13.1.1982/ 20.1.1982/ 27.1.1982/ 3.2.1982/ 10.2.1982/ 24.2.1982/ 10.3.1982/ }

płyta gryfonowa

../../media/mp3/matkocierpiacychA.mp3 Strona A

 

[ I ] Muzyka pierwsza
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.10
”Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.  
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_1_a.mp3- śpiewają i grają artyści Krakowa

/ I / Modlitwa pierwsza PANI JASNOGÓRSKA
Audiencja środowa generalna nagrana13 stycznia 1982 roku w Watykanie     
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_1_b.mp3 - Ojciec św. modli się po polsku

"W dniu 3 stycznia został odczytany w Polsce list na sześćsetlecie Obrazu Jasnogórskiego.
Ten list, który napisałem w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, pragnę kontynuować.
Pragnę to czynić w formie modlitwy do Matki Kościoła i Matki mojego Narodu - modlitwy odmawianej fragment po fragmencie w czasie naszych spotkań - audiencji środowych.
W audiencjach tych od początku brali zawsze udział pielgrzymi z Polski - i odzywał się nasz ojczysty język. Obecnie, na skutek nieszczęsnego “stanu wojennego”, który trwa już miesiąc, dostęp do Rzymu został moim Rodakom uniemożliwiony.
Moralnie nie przestają tutaj być obecni. Ich brak wyczuwają uczestnicy audiencji z innych narodów. W ich nieobecności widzą ograniczenie i naruszenie prawa, jakie przysługuje wszędzie wolnym ludziom. Dlatego - jak w każdą środę - i dziś również przemawiam po polsku.
Słowom moim nadaję formę modlitwy skierowanej do Ciebie, Pani Jasnogórska. Poprzez Ciebie bowiem - i wobec Ciebie - spotykamy się wszyscy, nawet gdy jesteśmy rozdzieleni odległościami, granicami, murami obozów czy więzień. Nieraz tak bywało w ciągu dziejów. Nieraz też sprawdziło się to i potwierdziło, że wobec Ciebie, nasza Matko i Królowo, jesteśmy wzajemnie obecni.
I oto w roku Twego Sześćsetlecia - i naszego jubileuszu - jeszcze raz wypada nam tego doświadczyć: wszystkim moim Rodakom w Ojczyźnie - i mnie, synowi tej samej Ziemi, który jest Biskupem Rzymu. Jako pierwszy dar Sześćsetlecia ofiarujemy Ci to doświadczenie.
Polecamy również Tobie, miłosierna Matko, tych wszystkich, którzy w ciągu ostatnich dni cierpią dotkliwie w naszej Ojczyźnie na skutek powodzi, oraz tych, którzy nie szczędzą wysiłków, aby zaradzić tej straszliwej klęsce żywiołowej".


[ II ] Muzyka druga
Błogosławieństwo- Ewangelia według św. Mateusza 5.3
”Błogosławieni  ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_2_a.mp3 - śpiewają i grają artyści Krakowa

/ II / Modlitwa druga – ŚWIATŁEM NADZIEI PROMIENIUJ
Audiencja środowa generalna nagrana 20 stycznia 1982 roku w Watykanie       
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_2_b.mp3 - Jan Paweł II prosi w języku ojczystym

"Ciąg dalszy modlitwy do Matki Bożej Jasnogórskiej
Dziś kontynuuję moją modlitwę do Ciebie, Pani Jasnogórska i Matko mojej ziemskiej Ojczyzny.
Od sześciu stuleci Twój Wizerunek trwa wśród nas na ziemi polskiej jakby znak szczególnego przymierza z Chrystusem, które zawarliśmy w Sercu Jego Matki.
Byłaś z nami, o Maryjo, w czasie różnych dziejowych prób.
Byłaś w czasie “potopu” - i w czasie rozbiorów - i w czasie okupacji.
W tym czasie ktoś powiedział:, gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy jeszcze była Święta z Częstochowy, która promieniuje stale w milczeniu i spełnia przez to funkcję jakby wiecznego światła.
Dlaczego na sześćsetlecie zgotowano Ci - razem z nami wszystkimi - sytuację “stanu wojennego”? W kraju, który ma pełne prawo, aby być ojczyzną suwerennego Narodu?
Matko! Twój Jasnogórski Obraz świecił szczególnym światłem pośród naszych dziejowych doświadczeń i prób. Niech świeci znowu! W Ojczyźnie Jasnej Góry nigdy me może zabraknąć światła nadziei".


[ III ] Muzyka trzecia
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.5
”Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_3_a.mp3 -  śpiewają i grają artyści Krakowa

/ III / Modlitwa trzecia  –  BĄDŹ Z NAMI
Audiencja środowa generalna nagrana 27 stycznia 1982 roku w Watykanie      
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_3_b.mp3 - Ojciec św. Jan Paweł II błaga w mowie rodzimej 

“Bądź z nami, jak my jesteśmy z Tobą”.
Otrzymałem list z Polski pisany przed Bożym Narodzeniem. List od osób internowanych w wyniku dekretu o stanie wojennym. Odczytałem ten list z głęboką uwagą i wzruszeniem. Tak bardzo był pełen treści: ludzkiej - chrześcijańskiej - polskiej treści. A na końcu - jakby zaproszenie do wigilii - te słowa: “Bądź z nami, jak my jesteśmy z Tobą”.
Przyjąłem całym sercem to zaproszenie, te słowa - i zwracam je zarazem w Twoją stronę, Pani Jasnogórska i Matko mojego Narodu. Jakże inaczej mogę odpowiedzieć na list - ten jeden i tyle, tyle innych, nie napisanych.
Bądź z nami!
Bądź z nimi! Z uwięzionymi, skazanymi na przymusowe odosobnienie bez sądu. Z wszystkimi, którzy cierpią z powodu uwięzienia swoich najbliższych.
O Matko! Wszak pamiętasz, że Ty sama również byłaś “uwięziona”. Został kiedyś uwięziony Twój Jasnogórski Obraz na szlaku nawiedzenia po Polsce - ale wyszedł na wolność!
Matko, błagam Cię, aby wyszli na wolność wszyscy, którym tę wolność niesłusznie odebrano".


[ IV ] Muzyka czwarta
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.6
”Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_4_a.mp3 - -  śpiewają i grają artyści Krakowa

/ IV / Modlitwa czwarta DROGĘ PRAGNIEŃ URZECZYWISTNIAJ
 Audiencja środowa generalna nagrana 3 lutego 1982 roku w Watykanie     
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_4_b.mp3 - Papież, Jan Paweł II kołacze słowami praojców

„Maryjo, Królowo Polski,
jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.
Przypominam raz jeszcze ten czas, kiedy byłaś “uwięziona” na szlakach nawiedzenia . . .
a jednak nawiedzenie trwało nadal.
Nie przybywał do parafii Twój obraz - ale Ty przybywałaś - bez obrazu: w pustych ramach -
i poprzez te puste ramy wszyscy przeżywali Twoją obecność tak samo: boleśniej, może głębiej. Wierzyli, że nie możesz być nieobecna - w dniu, w którym miałaś przybyć
Wierzyli, że nie można Ci zamknąć drogi!
Do tej wiary odwołuję się teraz, o Pani Jasnogórska, gdy tylu ludzi w mojej Ojczyźnie odczuwa boleśnie, że zamknęła się przed nimi droga: droga wolności w prawdzie, droga zwyczajnych praw człowieka, droga poszanowania sumień, droga życia i pracy na miarę ludzkiej godności oraz szlachetnego dziedzictwa narodu.
Matko! Dotrzyj do wszystkich i dopomóż, i naucz, i przekonaj:, że tej drogi nie można zamknąć!
Ukaż, że ona jest! Naucz, jak nią chodzić!... -„jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.
Wy, którzy tu jesteście na tej audiencji, moi Rodacy, zabierzcie z sobą, dokądkolwiek poprowadzi Was życie, to wezwanie do Pani Jasnogórskiej: “Królowo Polski - jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”.


[ V ] Muzyka piąta
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.7
”Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_5_a.mp3 -  śpiewają i grają artyści Krakowa

/ V / Modlitwa piąta – SYNOSTWO BOŻE W NAS CHROŃ
Audiencja środowa generalna nagrana 10 lutego 1982 roku w Watykanie       
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_5_b.mp3 - Ojciec św. Jan Paweł II wyjednuje mową przodków

"W ciągu sześciu stuleci jesteś na Jasnej Górze, Matko Chrystusa, dana nam jako Matka nasza. Ileż pokoleń przeszło tamtędy, patrząc w Twoją matczyną Twarz: Twarz zatroskaną, miłującą. Poprzez wyraz tej macierzyńskiej Twarzy nauczyliśmy się Ewangelii. Nauczyliśmy się także znaczenia słów Pawłowych z Listu do Galatów: “zesłał Bóg swego Syna, zrodzonego z Niewiasty . . . abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: “Abbà! Ojcze!” A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem . . .” (Gal. 4, 4-7).
Tyle pokoleń uczyło się tej prawdy, patrząc w Twoją matczyną Twarz: nie jesteś niewolnikiem! Nie wolno ci być niewolnikiem! Jesteś synem!
Dziękuję Ci, Pani Jasnogórska, za wszystkich, którzy z Twego Obrazu uczyli się - i stale uczą - wielkiej tajemnicy Bożego synostwa: za wszystkich, którzy uczyli się - i stale uczą: takiej godności człowieka, której nie można mu nigdy i nigdzie odebrać!
Obyśmy pozostali wierni Twojej matczynej Twarzy!".


[ VI ] Muzyka szósta
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.8
”Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_6_a.mp3 -  śpiewają i grają artyści Krakowa

/ VI / Modlitwa szósta – „SOLIDARNOŚĆ” POLAKÓW STRZEŻ
 Audiencja środowa generalna nagrana 24 lutego 1982 roku w Watykanie        
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_6_b.mp3 - Jan Paweł II woła językiem Rodaków

"Pani Jasnogórska! Matko mojego Narodu! Pragnę dzisiaj, u progu wielkiego Postu, powiedzieć moim Rodakom, że w podziemiach Bazyliki świętego Piotra na Watykanie - tam, gdzie od dawna znajdowała się Kaplica Polska - poświęciłem wczoraj nowy Twój Wizerunek a zarazem cały nowy wystrój wnętrza tej kaplicy ku uczczeniu 600-letniej rocznicy Twojej obecności na Jasnej Górze. Pragnę również dzisiaj, przemawiając po raz pierwszy po powrocie z Afryki, i pozdrawiając raz jeszcze tych Polaków, których spotkałem we wszystkich odwiedzonych krajach afrykańskich: Nigeria Benin, Gabon, Gwinea Równikowa - powiedzieć Ci, o Matko, i zarazem powiedzieć wszystkim moim Rodakom w Ojczyźnie, o tej wielkiej solidarności, która z nimi łączy Polaków na całym świecie, o tej wielkiej trosce.  “Solidarność” jednakże jest nie tylko nazwą troski - przede wszystkim troski o losy ludzi internowanych, aresztowanych, o kształt dnia powszedniego w Ojczyźnie, o poszanowanie praw człowieka i suwerenności narodu - jest to nie tylko nazwa troski: jest to imię jedności i wspólnoty, w której odnajdujemy się wzajemnie dla siebie, w której pragniemy wyrazić jakość naszego bycia we wspólnocie narodu. Pani Jasnogórska! Weź w Twą macierzyńską opiekę tę nazwę - “Solidarność” - i tę głęboką, trudną treść, jaką w niej zadali sobie Polacy lat osiemdziesiątych. Ta głęboka trudna treść przechodzi przez bolesne oczyszczenie. Ofiarujemy je Tobie dziś, w Popielec, na początku Wielkiego Postu".[ VII ] Muzyka siódma
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.9
”Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi ”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_7_a.mp3 -   śpiewają i grają artyści Krakowa

/ VII / Modlitwa siódma - MILIONOM W OJCZYŹNIE CIERPIENIA SKRÓĆ
Audiencja środowa generalna nagrana 30 marca 1982 roku w Watykanie     
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_7_b.mp3 - Ojciec św. modli się pop polsku

"Pani Jasnogórska, Matko mojej Ojczyzny!                                                                                  Pragnę dzisiaj polecić Ci te sprawy, którym dali wyraz Biskupi Polscy po ostatniej konferencji w swoim komunikacie.
Kiedy patrzą oni z najwyższą troską na sytuację, w której znalazł się nasz kraj, dzielę z nimi tę troskę i daję temu wyraz wobec Ciebie, Matko?. Daję temu wyraz wobec Kościoła i świata - podobnie jak daję wyraz innym troskom, o których głośno mówią Pasterze najbardziej zagrożonych krajów i narodów.
Trudne doświadczenia dziejowe i współczesne mojej własnej Ojczyzny nauczyły mnie tym bardziej odczuwać cierpienia innych narodów. Trzeba, ażeby na świecie rosła solidarność ludzi i solidarność ludów, bo tylko ona może przełamać nienawiść, wrogość i zagrożenia o wymiarach międzyludzkich i międzynarodowych. Trzeba też, ażeby Kościół był solidarny przede wszystkim z tymi, którzy są w potrzebie, którzy cierpią - tak jak cierpią liczni moi rodacy z powodu stanu wojennego i wytworzonej wraz z nim sytuacji.
Cieszę się, że Biskupi Polscy znajdują w tej sytuacji światło dla siebie i dla narodu w nauce Soboru, do której się odwołują. Wraz z nimi wyrażam przekonanie i Tobie je - Matko mojej Ojczyzny - z całego serca przedkładam: - że sama siła fizyczna, choćby największa, nie może rozwiązać uczciwie i trwale problemów życia państwowego oraz; - że nieodzowna jest, szczególnie w obecnej chwili dziejowej, ugoda społeczna, oparta na prawdzie, sprawiedliwości, wolności i miłości.
Pani Jasnogórska. Ty wiesz najlepiej, jak bardzo pragną owej prawdy, sprawiedliwości, wolności i miłości - miliony serc polskich. Przyjmij wołanie tych serc i przyjmij słowa Pasterzy, które Ci dzisiaj przedkładam z pokorą i ufnością. Siły dobra muszą odnieść zwycięstwo w kraju, który Ciebie od wieków uważa za swoja Matkę i Królową".

[ VIII ] Muzyka ósma
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.10
”Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_A_1_a.mp3 -  śpiewają i grają artyści Krakowa


PŁYTA GRAMOFONOWA 600 LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI
MATKO CIERPIĄCYCH - WYDANA MAJ 1982
W A T Y K A N
Płyta gramofonowa strona B -  kolejne nagrane audiencje środowe generalne:
{ 17.3.1982/ 24.3.1982/ 31.3.1982/7.4.1982/ 14.4.1982/ 21.4.1082/ 28.4.1982 }

Płyta gryfonowa

../../media/mp3/matkocierpiacychB.mp3 Strona B

 

[ I ] Muzyka pierwsza
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.10
”Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_1_a.mp3; -  śpiewają i grają artyści Krakowa

/ I / Modlitwa pierwsza - SPOŁECZNIE NAS  ZJEDNOCZ
Audiencja środowa generalna nagrana 17 marca 1982 roku w Watykanie       
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_1_b.mp3 - Ojciec św. modli się po polsku

"W dalszym ciągu mojej modlitwy, jaką w ciągu audiencji środowych zanoszę do Pani Jasnogórskiej, raz jeszcze odczytuję słowa Biskupów Polskich z dnia 27 lutego.
Oto one: “Ugoda społeczna powinna zawierać gwarancję dla uzasadnionych potrzeb i aspiracji społeczeństwa, dla współudziału obywateli w życiu publicznym i w sprawowaniu kontroli społecznej. Stronami ugody społecznej są: władza rządząca i wiarygodni przedstawiciele zorganizowanych grup społecznych. Nie może tu zabraknąć przedstawicieli zawieszonych czasowo związków zawodowych, a pośród nich mającego szeroką aprobatę społeczną Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, “Solidarność” . . .
Poruszone sprawy stanowią wskazanie kierunku poszukiwań i rozwiązań . . .”. Tyle Biskupi. Pani Jasnogórska!
Od całych pokoleń wychowujesz synów i córki mojego Narodu. W ostatnich dziesiątkach lat szczególnie zacieśniły się więzy pomiędzy nimi a Tobą. Pozwól, więc że również i dzisiaj przedłożę Ci te słowa moich Braci w biskupiej posłudze. Słowa te są wyrazem troski o przyszłość Narodu, troski zrodzonej wśród doświadczeń ostatnich miesięcy i lat. Słowa te są programem życia w warunkach społecznego ładu. O Ty, która jesteś Matką Życia, dopomóż spełnić się tym słowom!".


 
[ II ] Muzyka druga
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.9
”Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani syna mi Bożymi”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_2_a.mp3 -  śpiewają i grają artyści Krakowa

/ II / Modlitwa druga - EPOKI I NARODY ŁĄCZ
Audiencja środowa generalna nagrana 24 marca1982 roku w Watykanie      
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_2_b.mp3 - Jan Paweł II woła językiem Rodaków

"Matko, od sześciu wieków Twój Obraz jest na Jasnej Górze.                                                       Przed lat tysiącem Chrzest stał się początkiem naszych dziejów. Według tej daty liczymy nasz historyczny byt: rok 966.
Czy rok 1382 nie stał się jakby nowym początkiem zakorzenionym w tamtym pierwszym Początku?  Przybyłaś, aby połączyć z sobą epoki i serca ludzi z odległych pokoleń. A także z różnych narodów. Były to wszakże czasy błogosławionej Jadwigi, królowej i matki narodów. Pomóż nam teraz po sześciuset latach znowu połączyć epoki. Pomóż nam, Matko, znaleźć siły do: “pracy dla dobra wspólnego, unikania nierozważnych reakcji zbiorowych, a także roztropnego określania swoich wymagań indywidualnych i społecznych - oraz dalekosiężnego spojrzenia w przyszłość narodową”.
O tym piszą Biskupi Polscy. I o to modli się cały naród.
Patrzymy w naszą przeszłość - oceniamy teraźniejszość - zawierzamy Tobie, Matko, naszą przyszłość".


[ III ] Muzyka trzecia
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.8
”Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_3_a.mp3 -  śpiewają i grają artyści Krakowa

/ III / Modlitwa trzecia – NATCHNIENIEM KULTURY POZOSTAŃ
Audiencja środowa generalna nagrana 31 marca 1982 roku w Watykanie      
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_3_b.mp3 - Ojciec św. Jan Paweł II wyjednuje mową przodków

Matko z Jasnej Góry!                                                                                                                 Pragnę dzisiaj modlić się do Ciebie jako do Matki kultury polskiej. W taki sposób modlą się do Ciebie moi Rodacy. W taki sposób myślą o Tobie ludzie kultury - i w taki sposób Ciebie czczą.
Dziękujemy Ci za to, że od początku, od pieśni Bogurodzica, pomogłaś wyrazić się polskiej duszy. Za to, że pomagałaś nam poprzez dzieła kultury: literatury, nauki, wielu sztuk, tworzyć te treści i wartości, którymi żywią się pokolenia. Dzięki którym mogliśmy przetrwać nawet w najcięższych próbach dziejowych.
Biskupi polscy piszą: “Zasadnicze znaczenie dla zaistnienia ugody społecznej; mają religia i kultura. Dlatego konieczne jest zabezpieczenie pełnej wolności dla życia religijnego i rozwoju kultury”. W religii i kulturze człowiek wyraża się jako istota rozumna i wolna. Wolność też jest warunkiem obojga. W szczególności jest ona warunkiem prawdziwej kultury, poprzez którą naród żyje swym autentycznym życiem.
Gdy zaś chodzi o życie - któż głębiej je odczuwa, jak Matka? I dlatego Tobie, Matko Jasnogórska, zawierzam w sposób szczególny dziś i jutro ojczystej kultury.
Niech przedłuża się w niej i rozwija coraz pełniej życie Narodu.


[ IV ] Muzyka czwarta
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.7
”Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_4_a.mp3 -  śpiewają i grają artyści Krakowa

Modlitwa IV – SERCA POLAKÓW POJEDNAJ
Audiencja środowa generalna nagrana 7kwietnia 1982 roku w Watykanie              
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_4_b.mp3 - Papież, Jan Paweł II kołacze słowami praojców

Drodzy Rodacy !
Przeżywam w jedności z wami, a zarazem w jedności z całym Kościołem Wielki Tydzień. Pamiętam zawsze, że nauczyłem się głęboko przeżywać te święte dni właśnie na ziemi polskiej - w zasięgu tego klimatu serc, który tam towarzyszy świętemu Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa.
Matka z Jasnej Góry, którą widzimy w naszym Obrazie z Dzieciątkiem na ręku, jest równocześnie tą Matką Bolesną, która stoi u stóp krzyża: stabat Mater.
W tych dniach raz jeszcze odczytuję słowa Pasterzy Kościoła w Polsce: “Biskupi są najgłębiej przekonani, że gmach ugody społecznej w naszym kraju nie da się zbudować bez fundamentu ewangelicznej miłości, która domaga się wspaniałomyślnego pojednania i przebaczenia. Do tej przebaczającej miłości w szczególny sposób pobudza nas Chrystus, którego Mękę i Śmierć rozważamy w okresie Wielkiego Postu. Jak śmierć Chrystusa na krzyżu nie była klęską lecz zwycięstwem, tak i nasza miłość nie jest wyrazem słabości ale siły duchowej, która buduje naszą przyszłość”.
Muszę dodać, że otrzymałem wiele listów, zwłaszcza z obozów internowanych, które są przeniknięte tym samym duchem.
Matko Jasnogórska, stojąca u stóp krzyża, która uczyłaś nas owej duchowej siły pośród wielu dziejowych “słabości” - objaw nam również i teraz, czym jest ta prawdziwa moc, która płynie z miłości. Daj nam jej doświadczyć w trudnym znowu momencie naszych dziejów.


[ V ] Muzyka piąta
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.6
”Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_5_a.mp3 -  śpiewają i grają artyści Krakowa

/ V / Modlitwa piąta – ZMARTWYCHWSTANIE POLSCE DAJ
Audiencja środowa generalna nagrana 14 kwietnia 1982 roku w Watykanie
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_5_b.mp3 - Ojciec św. Jan Paweł II błaga w mowie rodzimej

Ciesz się królowo niebieska, / wesel się Pani anielska! / Wszyscy Ci dziś winszujemy, / z weselem wyśpiewujemy: alleluja, / że syn Twój już zmartwychwstały . . .                                    Oto nasze polskie Regina caeli, laetare.
Łączę się z wami, drodzy Rodacy, śpiewając je w sercu wobec Matki Chrystusa na Jasnej Górze - i na tylu innych miejscach naszej ojczystej ziemi. Wspólnie wyrażamy tą pieśnią radość Zmartwychwstania Pańskiego, która jest większa od jakichkolwiek doświadczeń i cierpień. Jest to radość z Dobra, które stało się udziałem wszystkich ludzi w Chrystusie w sposób nieodwołalny.
Trudno nie radować się, gdy widzimy, że wielu ludzi, nawet pośród cierpień, uczestniczy w tym Dobru, odnajduje Je na nowo - lub pogłębia swoje z Nim zjednoczenie. Słyszę z wielu stron, że tak dzieje się dziś w sercach wielu Polaków.
Wśród tego wszystkiego przytaczam słowa Episkopatu Polski: “Biskupi wraz z całym społeczeństwem oczekują, że stan wojenny jak najrychlej się skończy, internowani będą zwalniani, wobec skazanych za czyny związane ze stanem wojennym będzie zastosowana amnestia, osobom ukrywającym się zapewni się możliwość bezpiecznego ujawnienia się, nikt też nie będzie zwalniany z pracy za przynależność związkową”.
Przytaczam te słowa i przyjmuję je za swoje. Są one dalszym ciągiem życzeń wielkanocnych. Skierowuję je do was, drodzy Rodacy, wobec Matki Zmartwychwstałego wraz ze słowami polskiego Regina caeli.
“Ciesz się i wesel się w niebie . . . / Proś Go za nami w potrzebie!”. Alleluja.


[ VI ] Muzyka szósta
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.5
”Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_6_a.mp3 -  śpiewają i grają artyści Krakowa

/ VI / Modlitwa szósta – PRAWDĘ I WOLNOŚĆ BROŃ
Audiencja środowa generalna nagrana 21 kwietnia 1982 roku w Watykanie                
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_6_b.mp3 - Jan Paweł II prosi w języku ojczystym

W okresie wielkanocnym Kościół w Polsce obchodzi święta swych głównych Patronów. Najprzód w tych dniach miesiąca kwietnia: Święty Wojciech, potem w maju - Święty Stanisław. Obaj skupieni wokół Matki Bożej z Jasnej Góry, którą jako Królową Polski czcimy w dniu 3 maja.
Pragnę moją jubileuszową modlitwę, którą tutaj odmawiam co środę, połączyć w sposób szczególny z tą modlitwą którą odmawiają moi Rodacy na rocznicę swoich Świętych Patronów. Pragnę w niej zawrzeć wszystkie cierpienia i nadzieje, którymi żyją ich serca w Roku Pańskim 1982.
Minęło już tysiąc lat od Chrztu Mieszka, zbliża się tysiąc lat od tej daty, gdy przyszedł do nas Biskup Wojciech z Pragi - i z Rzymu, biskup misjonarz - aby dać Chrystusowi ostateczne świadectwo, ponosząc śmierć z rąk pogan niedaleko ujścia do Bałtyku.
Biskup-Męczennik.
Ojczyzna otwarła się szeroko na to świadectwo. Przy relikwiach Męczennika wyrosła pierwsza polska metropolia w Gnieźnie. Ukształtował się zrąb dziejów Narodu i Państwa. W sercach ludzkich umocniła się Ewangelia prawdy i wolności. I nadal trwa. Człowiek nie może żyć bez prawdy i wolności! I Naród też. I Państwo. Taki też jest sens tych trudnych miesięcy i dni, jakie przeżywam wspólnie z wami, drodzy Rodacy, u stóp Pani Jasnogórskiej, na szlakach dziejowych Świętego Wojciecha.
Cena prawdy i wolności należy do dziedzictwa Wielkanocy. Wpisała się raz na zawsze w Krzyż i Zmartwychwstanie Chrystusa. Chrystus mówi: ufajcie! Jam zwyciężył świat.


[ VII ] Muzyka siódma
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.3
”Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_7_a.mp3 -  śpiewają i grają artyści Krakowa

/ VII / Modlitwa siódma – PRAWO DO OJCZYZNY ZACHOWAJ
Audiencja środowa generalna nagrana 28 kwietnia 1982 roku w Watykanie             
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_7_b.mp3 - Ojciec św. modli się po polsku

“Za wolność naszą i waszą”.Te słowa - dobrze znane z napisów na polskich sztandarach - stanęły mi w pamięci, gdy w niedzielę Oktawy Wielkanocnej znalazłem się w Bolonii. Wracając z cmentarza poległych drugiej wojny światowej w kierunku centrum miasta, odczytałem ponad ulicą napis: “Tą ulicą wkraczali żołnierze polscy, przynosząc nam wolność: tą samą drogą Ty przynieś nam wiarę!”.
Pragnę wyznać przed Panią Jasnogórską, że głęboko wstrząsnęły mną te słowa: świadectwo żywej pamięci po czterdziestu prawie latach - i zarazem gorące wezwanie.
Dziś, klęcząc w duchu na Jasnej Górze, powtarzam te słowa wobec was wszystkich, moi Rodacy, którzy mnie słuchacie. Za wolność “naszą i waszą” ginęli Polacy na różnych frontach świata. Iluż ich poległo w czasie drugiej wojny światowej? Walczyli za sprawę słuszną u boku sprzymierzeńców. Jakże wielu ich nie znalazło dla siebie miejsca w Ojczyźnie!
Jakże wielu - poszło na emigrację!
Dziś, kiedy Naród nasz przechodzi przez nową próbę, wołamy głośno wobec Ciebie, Matko Jasnogórska: w Polsce nie może brakować miejsca dla Polaków! Każdy człowiek ma prawo do swojej Ojczyzny - nikt nie może być skazywany na emigrację.
Pani Jasnogórska! Raz jeszcze w ciągu tych trudnych miesięcy wołam do Ciebie, byś wzięła w obronę, prawa moich Rodaków.

[ VIII ] Muzyka ósma
Błogosławieństwo - Ewangelia według św. Mateusza 5.10
”Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.
N a g r a n i e - ../../media/mp3/MC_B_1_a.mp3 - śpiewają i grają artyści Krakowa


Nagranie kompozycji Wincentego przygotowali soliści i zespół instrumentalny z Krakowa
Sopran – Elżbieta Towarnicka
Tenor i baryton
Dyryguje – Bogusław Grzybek
Realizacja dźwięku: Jerzy Enzinger
Nagranie miało miejsce w Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego
w 1982 roku w Krakowie.


LIBRERIA EDITRICE VATICANA I RADIO VATICANA
pozwoliły mi od roku 1979 na wydawanie i powielanie mówionych tekstów Ojca św. Jana Pawła II na płytach winylowych i taśmach magnetofonowych w różnych językach świata. Autoryzowaną taśmę magnetofonową z nagraniami wyżej wymienionych audiencji generalnych w roku 1982, otrzymałem osobiście od kierownika Sekcji Polskiej Radio Vaticana, ks. Floriana Pełki SJ.
W tym roku w Polsce, po wprowadzeniu stanu wojennego, szalał komunistyczny reżim.
Ojciec św. Jan Paweł II podczas wymienionych audiencji generalnych, modląc się po polsku do Jasnogórskie Pani w Watykanie, wskazywał również kierunki pokojowych rozwiązań dla każdego z osobna, i dla wszystkich obywateli polskich osaczonych dekretami generałów Wojska Polskiego.
Powielenie tych modlitw, przemówień Ojca św. Jana Pawła II, na autorskim opracowaniu płyt gramofonowych i kaset magnetofonowych i wydaniu ich w tysiącach egzemplarzy, miało na celu udostępnić ich odsłuchanie Polakom na całym świecie i w każdym dowolnie wybranym czasie po dzień dzisiejszy.

Ks. Bogusław Bijak - "skała kapłan", sumienny patriota w Ojczyźnie Polaków.
Jako dyrektor Wydziału Duszpasterstwa w Kurii Metropolitarnej w Warszawskiej, za wiedzą ks. bp Bronisława Dąbrowskiego - Sekretarza Episkopatu Polski, sprowadził z zagranicy do Polski , do Warszawy wyżej omówione płyty gramofonowe i kasety magnetofonowe wraz z innymi tytułami w wielu dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. Po załatwieniu formalności celnych niespodziewanie otrzymał nakaz władz komunistycznych wywozu ich z kraju.
Jan Dobraczyński - działacz katolicki współpracujący z władzami PRLu, przewodniczący PRON od roku 1982 - 1989.
Podczas mojej osobistej rozmowy z Panem Janem Dobraczyńskim w jego prywatnym mieszkaniu, a która dotyczyła cofnięcia tego nakazu, usłyszałem - cytuję "Panie Wincenty, sprawa jest bardzo trudna, bo jeden z generałów uparł się i nakazał wywóz ich z kraju albo konfiskatę i ich zniszczenie".
Jan Dobraczyński był przewodniczącym Tymczasowej Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON), powołanej w związku ze stanem wojennym przez władze PRL – w latach 1983–1989.
Ostatecznie ks. Bogusław Bijak, po porozumieniu się ze mną, polecił wywieść potajemnie kilkadziesiąt tysięcy płyt gramofonowych i kaset magnetofonowych z Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitarnej w Warszawie i ukryć je poza granicami stolicy.