Płyta gramofonowa - Angelus Domini

Płyta I

Strona A
Strona B

Płyta gramofonowa :  ANGELUS  DOMINI  nagrana i wydana  w  maju 1979  roku
Wyżej wymienioną płytę gramofonową wydałem w Niemieckiej Republice Federalnej, a następnie pięć tysięcy egzemplarzy osobiście przywiozłem do Ojczyzny. Działo się to w maju przed pierwszą pielgrzymka Ojca św. Jana Pawła II do Polski, która miała się odbyć  w czerwcu 1979 roku.

ORATORIUM  W  HOŁDZIE  OJCU ŚW. JANOWI  PAWŁOWI  II 

Płyta gramofonowa  obejmuje muzykę do łacińskich słów  ANGELUS  DOMINI, oraz żywy glos Ojca św. Jana Pawła II w formie zachęty do odmawiania codziennie razem z Papieżem modlitwy „ANIOŁ PAŃSKI”

Muzyka – Wincenty
Wykonawcy – zespół wokalno-intrumentalny
Kierownictwo muzyczne – Bogusław Grzybek