Druga Pieśń patriotyczna wielogłosowa „Solidarność”

PIEŚŃ NIEDORYCH SYNÓW /nagranie- płyta gramofonowa wydana w 1981 roku /
Pieśń „ Abyśmy w Tobie umierać pragnęli”.
Wielozwrotkowy wiersz Czesława Miłosza
Kompozycja – muzycznie opracowane słowa pierwszej zwrotki występują jako wielodźwiękowy łącznik pomiędzy pozostałymi zwrotkami, które są recytowane.

Wykonawcy – artyści Królewskiego Miasta Krakowa
Tadeusz Malak, aktor – recytacja poszczególnych zwrotek całego wiersza
Ewa Kowalczykśpiew - solo sopran
Mariola Kowalczyk,  śpiew - solo alt
Marek Krzywoń,  śpiew - solo tenor
Władysław Dyląg,  śpiew - solo bas
Za oficjalnym zezwoleniem dyrektora Aleksandra Tippe
„Pro Musicamłodzieżowy chór mieszany oraz młodzieżowy zespół instrumentalny
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia
Im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
Bogusław Grzybek,  dyrygent - kierownictwo muzyczne
Jerzy Enzinger,  reżyser dźwięku – nagranie na taśmę magnetofonową
Realizacja nagrania za moim staraniem organizacyjnym, odbywała się nocami w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie w 1981 roku.
Pieśń niedobrych synów została wydrukowana na unikalnej, historycznej płycie gramofonowej GDZIE SŁOŃCE WSCHODZI. Stanowi ona dokument dziejowy upamiętniający spotkanie Polaków na Audiencji w Watykanie 15 stycznia 1981 roku.

 
../../media/mp3/GDZIESLONCEWSCHODZI-Strona2.mp3
Czesław Miłosz - Pieśń Niedobrych Synów
Nagranie

Kompozycja - WincentyzKrakowa
A / tekst recytowany
Kraino smutna, rozdarta i dzika,
Matko proroków, Ojczyzno mścicieli,
Rozwiąż nam usta, daj szczerość języka.
Spraw, byśmy w Tobie umierać pragnęli
Opr. muzyczne: Kraino smutna, rozdarta i dzika …

B / tekst recytowany 
My, z żalu niemi, synowie niedobrzy,
Ileż to razy Tobie urągali.
Ukrytej hańby potomność nie dojrzy,
Ani zrozumie, jaki wstyd nas pali.
Więc, zanim wina w cień wieków upadnie,
Zanim śnieg czasów ślady nam zabieli,
Wzrokiem nas przebij co miłości pragnie,
Abyśmy w Tobie umierać pragnęli.
Opr. muzyczne: Kraino smutna, rozdarta i dzika …

C / tekst recytowany 
Ileż to razy inne, obce kraje
Nad Ciebie, Matko, żeśmy przełożyli.
Sławę, bogactwo kładliśmy na szalę,
Czekając, kiedy waga się przechyli.
Teraz, gdy jesteś głodna i straszliwa,
Gdy ręka Twoja chleb ze drżeniem dzieli,
Krzyk Twój ze czterech stron świata przyzywa,
Abyśmy w Tobie umierać pragnęli.
Opr. muzyczne: Kraino smutna, rozdarta i dzika …

D / tekst recytowany 
Są piękne kraje, gdzie dzieci w łachmanach
Nie kradną chleba na brudnej ulicy.
Gdzie wino w ciężkich przelewa się dzbanach,
A dzieje biegną, jak bicz z błyskawicy.
 Żeśmy tak trudu swego zaniechali,
Żeśmy mówili: "To zrobią potomni",
Omiń nas, Mądra. Idź dalej. Idź dalej.
Zapomnij imion, jak człowiek zapomni.
Opr. muzyczne: Kraino smutna, rozdarta i dzika …
,
E / tekst recytowany 
Praca i mądrość gdzie indziej są w cenie,
Pustych wyrazów nam wystarczał przepych.
Nie było czynem naszych serc marzenie,
Ale ucieczką, i pociechą ślepych.
Żeśmy swej drogi szukali powoli,
Wtedy, gdy niebo dookoła goreje,
Nie nam daj Matko w łaskawości swojej
Wieniec z wawrzynu, który splotą dzieje.
Opr. muzyczne: Kraino smutna, rozdarta i dzika …

F / tekst recytwany
Wstaniesz ogromnym wichrem owinięta,
Braterska, w ludów połączonych kole.
I ręka Twoja bliznami nacięta
Garść kwiatów złoży na mogił cokole.
 Lecz zawsze, dzisiaj i gdy dzień nastanie,
Gdy chór narodów pod niebo wystrzeli,
Dzieciom w kołyskach daj to miłowanie,
Abyśmy w Tobie umierać pragnęli.

               Opr. muzyczne: Kraino smutna, rozdarta i dzika …