Szósta Pieśń religijno – patriotyczna

OJCZYZNO MA, TYLE RAZY WE KRWI SKĄPANA / płyta gramofonowa album 1994/
Pieśń „Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana…”
Słowa i muzyka: ks. Karol Dąbrowski

Msze św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu w każdą ostatnia niedziele miesiąca, zainicjował ks. prałat Teofil Bogucki.
W 1982 r. ks. prałat Bogucki przekazał odprawianie Mszy św. za Ojczyznę ks. Jerzemu Popiełuszce, który w tę narodową modlitwę włączał cierpienia wszystkich Polaków.

Fragment homilii wygłoszonej podczas mszy św. 26.08.1984 r. na Żoliborzu w Warszawie,
która w całości została nagrana na płycie gramofonowej album SMIERĆ
„Dzisiaj, w 4. rocznicę powstania „Solidarności”, mamy obowiązek szczegółowiej przywołać w naszej pamięci nastroje tamtych gorących sierpniowych dni. Dni, w których z troski o dom ojczysty, w bólu i niepokoju serca, w umęczeniu fizycznym i duchowym, na klęczkach, z różańcem w ręku, na klęczkach przy polowych ołtarzach, z patriotycznymi i religijnymi pieśniami na ustach, w rozpaczliwym wołaniu robotników o godność człowieka i  pracy, z poparciem inteligencji i świata kultury rodziła się solidarność polskiego narodu”.

Ks. Jerzy zawsze dbał o godną, staranną oprawę artystyczną liturgii. Zapraszał aktorów scen warszawskich, którzy czytali lekcje z Liturgii Słowa, a po Komunii św. – patriotyczne wiersze Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Marii Konopnickiej. Do tematów kazań zawsze nawiązywały dekoracje w prezbiterium.

Pieśń OJCZYZNO MA została nagrana na płycie gramofonowej album
ŚMIERĆ – BÓG HONOR OJCZYZNA / wyd. listopad 1984 /

 

 
KS. KAROL DĄBROWSKI
Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana
../../media/mp3/smierc_pp.mp3
Nagranie

Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana …
Wspólny śpiew rzeszy wiernych uczestniczących we Mszach św. na Żoliborzu w Warszawie, którzy uwierzyli w przyszłe zwycięstwo marzeń „SOLIDARNOŚCI”.
Tutaj, w Stolicy Ojczyzny, młody polski kapłan ks. Jerzy Popiełuszko, utrwalał nadzieję Polaków mówiąc o historycznych i współczesnych źródłach - korzeniach naszej polskiej i narodowej tożsamości.

Fragment homilii wygłoszonej podczas mszy św. 26.08.1984 r. na Żoliborzu w Warszawie,
która w całości została nagrana na płycie gramofonowej album SMIERĆ

„Prośmy słowami Ojca św., który tak modlił się 4 sierpnia 1982 roku „Matko, może jeszcze nigdy tak jak teraz nie trzeba było, abyś wzięła w swe macierzyńskie dłonie serca i myśli Polaków, abyś wzięła w swe ręce losy mojego narodu”.
Prośmy słowami modlitwy o błogosławieństwo: ,,robotnikom w fabrycznym utrudzeniu, rolnikom na chlebo­wym łanie, nauczycielom i wychowawcom w trudzie nauczania i wychowania, uczonym w mozolnym docieka­niu, służbie zdrowia w trosce o życie i zdrowie człowieka”; o błogosławieństwo wszystkim, którzy budują dobro naszej ojczyzny, i prośmy na koniec słowami wiersza współczesnej poetki: ,,Polski Królowo, twoja wierna Polska do
Twych stóp się chyli i prosi: daj pokój naszym dniom, a sercom solidarność. Amen”.

Ojczyzno ma  / Ks. Karol Dąbrowski, słowa i melodia, 1981 Kraków /

Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana,
Ach jak wielka dziś Twoja rana,
Jakże długo cierpienie Twe trwa!

Tyle razy pragnęłaś wolności,
Tyle razy gnębił Cię kat,
Ale zawsze czynił to obcy,
A dziś brata zabija brat!
Ojczyzno ma...

Biały orzeł znów skrępowany,
Krwawy łańcuch zwisa u szpon,
Ale wkrótce zostanie zerwany,
Bo wolności uderzy dzwon.
Ojczyzno ma...

O Królowo Polskiej Korony,
Wolność, pokój i miłość racz dać
By ten naród boleśnie dręczony
Zawsze wiernie przy Tobie trwał!

O Matko ma, Tyś Królową polskiego narodu,
Tyś wolnością w czasie niewoli

I nadzieją, gdy w sercach jej brak!