Koncerty

Kraków -  druga rocznica Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem

17 kwietnia 2012 roku, kościół OO. Bernardynów pod Wawelem

We wtorek, 17 kwietnia 2012 roku, w wigilie Pogrzebu Pary Prezydenckiej na Zamku Królewskim w Krakowie, Krakowianie uczczą modlitwą i pamięcią ofiary Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem i ludobójstwa Zbrodni Katyńskiej.   
W kościele OO. Bernardynów pod Wawelem, będzie odprawiona Msza św. w intencji ofiar poległych pod Smoleńskiem i w Katyniu o godzinie 18.30. Bezpośrednio po zakończeniu modlitwy KRAKOWSKA MŁODA FILHARMONIA - soliści, chór mieszany i orkiestra symfoniczna pod kierunkiem Rafała Marchewczyka i Tomasza Chmiela - wykonają pierwszą i czwartą część utworu muzycznego MODLITWA I PAMIĘC skomponowanego przez Wincentego z Krakowa.
Jest to unikalny Pomnik Narodowy "Smoleńsk-Katyń 2010" polskiej muzyki poważnej, ku świętej i wiecznej pamięci Tragedii Narodowej polskiego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku i ludobójstwa Zbrodni Katyńskiej dokonanej w roku 1940.
W kompozycji MODLITWA I PAMIĘĆ słyszymy opracowane muzycznie słowa Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, które miał wygłosić przewodnicząc uroczystościom jubileuszowym w Katyniu.

Na wspólną modlitwę chrześcijańską zapraszamy wszystkie Rodziny ofiar Smoleńska i Katynia oraz wszystkich Polaków szanujących prawdę historyczną:

Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010 - przewodnicząca Zuzanna Kurtyka
Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego -
prezes Maciej Łopiński
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem -
prof. Włodzimierz Bernacki
Kluby Gazety Polskiej w Krakowie: przewodniczący Mirosław Boruta i Tomasz Orłowski
Krakowska Młoda Filharmonia - młodzi uczniowie i pedagodzy Rafał Marchewczyk i Tomasz Chmiel