Pierwsza Pieśń religijno-patriotyczna wielogłosowa „Solidarność”

POD TWOJĄ OBRONĘ UCIEKAMY SIĘ  /nagranie-płyta gramofonowa album 1983 r. /
Pieśń trwogi
Najstarsza zachowana modlitwa chrześcijańska, maryjna, pochodząca z III wieku.
Kompozycja, napisana do słów tej modlitwy, składa się z czterech części.
Pomiędzy częściami muzycznymi znajdują się dodane teksty recytowane polskich wieszczów Kamila Cypriana Norwida, Wincentego Pola i Juliusza Słowackiego.

Wykonawcy – artyści Królewskiego Miasta Krakowa
Tadeusz Malak,  aktor - recytacja tekstów dodanych
Elżbieta Towarnicka,  śpiew - solo sopran
Adam Krużel,  śpiew - solo baryton
„Organum” Akademicki Chór Mieszany
„Pro MusicaMłodzieżowy chór mieszany i zespół instrumentalny
Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
Bogusław Grzybek,  dyrygent - przygotowanie muzyczne
Jerzy Enzinger,  inżynier dźwięku - nagranie na taśmie magnetofonowej

Nagranie wydrukowano na płycie gramofonowej album i kasecie magnetofonowej
600 LAT 1382-1982 JESTEŚ Z NAMI –POD TWOJĄ OBRONĘ / wyd. w 1983 roku /
Wydanie wymienionego tytułu w kilku tysiącach egzemplarzy poza granicami kraju nastąpiło podczas trwania historycznych wydarzeń stanu wojennego  wprowadzonego na terytorium Polski 13 grudnia 1981 roku. Były to dni, trwogi, walk ulicznych, więzień, internowań, ofiar śmiertelnych wielu niewinnych współziomków, setki tysięcy obywateli polskich opuszczających terytorium PRL- u

 
../../media/mp3/pod_twoja_pp.mp3 Modlitwa Pod Twoją Obronę
Nagranie

Kompozycja – WincentyzKrakowa
1/ część pierwsza
opr. muzyczne - Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko
Tekst dodany - słowo mówione
Kamil Cyprian Norwid: PIEŚNI SPOŁECZNEJ CZTERY STRON 1848
/ fragment /
„Każdy Polak z Łaski Bożej,
Swój - a  n a r o d o w y,
Jeśli albo przez się tworzy
Dla Polski, królowej,
Lub przez Polskę dla jej dzieci
Z wysokości świeci.
Przez s i ę tworzy narodowi,
Kto się doskonali;
A przez naród człowiekowi,
Kto naród ocali”.

2/ część druga
opr. muzyczne - naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona
Tekst dodany – słowo mówione
Wincenty Pol:  Kohort - Rapsod rycerski, Lwów 1875
/ fragment /
„Kto Boga w sercu, a kord ma przy boku,
Ten znać powinien, że oko puklerzem,
Że cała dusza ma być wiecznie w oku, -
Kto nie ma oka, nie będzie rycerzem,-
A kto rycerzem, ten już po zakonie
Znać to powinien, czego bronić trzeba:
Więc naprzód stawać ma w wiary obronie,
I Marii Panny, tej Królowej Nieba,
Potem w granicy obronie - i basta!
Bo reszta z tego w człowieku wyrasta,
A kto się takim puklerzem uzbroi,
Kto przy Kościele i granicy stoi,
Ten się prócz Boga niczego nie boi.
Tyle słów wszystkich - i pasuję nimi
W Wielkiej Ojczyźnie ciebie na rycerza;
Pilnuj zakonu! Dotrzymaj przymierza,
A wszystko składaj w Bogu albo w ziemi...
Tyle słów wszystkich”.

3/ część trzecia
opr. muzyczne - O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza,
 Pocieszycielko nasza
Teskt dodany - słowo mówione
Juliusz Słowacki: Pogrzeb kapitana Meyznera, Paryż, dnia 30 października 1841
/fragment - ostatnia zwrotka/
"Ale Ty, Boże! który z wysokości
Strzały Twe rzucasz na kraju obrońce,
Błagamy Ciebie przez tę garstkę kości,
Zapal przynajmniej na śmierć naszą słońce!
Niechaj dzień wyjdzie z jasnej niebios bramy,
Niechaj nas przecie widzą - gdy konamy!"

4/ część czwarta
opr. muzyczne - Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Nagrania na taśmę magnetofonową odbywały się w umówionych porach nocnych
w Państwowej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, w 1983 roku.